Svchost- jako usluga?


(Chluffy123) #1

Czy svchost jako usluga sie grozny?

Tutaj zdjecie managera zadan.


(gufi4) #2

To jest proces systemowy związany z usługami w windows :slight_smile: nie groźny