Svchost wykorzystuje 50% procesora

Od kiedy ściągnąłem kilka programów do upiększania WinXP (co chyba nie ma związku z problemem) prces svchost (USŁUGA SIECIOWA) cały czas wykorzystuje 50% procesora (żeby nie było okazji dla idiotów - 3,2GHz). Jestem dzień po instalacji SP2 i może to jest przyczyna, bo pierwszy raz to 50% było po jakieś dodatkowej aktualizacji po SP2. Teraz wyłączyłem automatyczne aktualizacje ale problem pozostał. Proszę mi nie mówić, że svchost jest potrzebny i nie należy go wrzucać do śmietnika. Mój log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:09:37, on 2006-05-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TSVNCache.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\PowerS.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\StatBar\StatBar.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\CPUCooL\CooLSrv.exe

c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe

C:\Program Files\Xfire\Xfire.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopDisplay.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopCrawl.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopOE.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\Programy\Problemy\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: Miniclip - {4E7BD74F-2B8D-469E-89B3-BE29F5D3E32D} - C:\WINDOWS\DOWNLO~1\MINICL~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Helper Class - {D80C4E21-C346-4E21-8E64-20746AA20AEB} - C:\Program Files\NavExcel Search Toolbar\NavExcelBar.dll

O3 - Toolbar: Miniclip - {4E7BD74F-2B8D-469E-89B3-BE29F5D3E32D} - C:\WINDOWS\DOWNLO~1\MINICL~1.DLL

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: NavExcel Toolbar - {5AA06644-BC46-4220-A460-47A6EB47C96D} - C:\Program Files\NavExcel Search Toolbar\NavExcelBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerS] C:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [StatBar] C:\Program Files\StatBar\StatBar.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BootSkin Startup Jobs] "C:\BootSkin\BootSkin.exe" /StartupJobs

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BitComet] "C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files\Xfire\Xfire.exe

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\GetRight\getright.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'xfire_lsp_10650.dll' missing

O16 - DPF: {4E7BD74F-2B8D-469E-89B3-BE29F5D3E32D} (Miniclip) - http://www.miniclip.com/toolbar/minicliptoolbar.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1146989433578

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1147015332078

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0D6DEC17-9432-46CE-8994-BCA667F78A78}: NameServer = 192.168.110.254,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0D6DEC17-9432-46CE-8994-BCA667F78A78}: NameServer = 192.168.110.254,194.204.159.1

O20 - Winlogon Notify: WBSrv - C:\PROGRA~1\WINDOW~4\wbsrv.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: CPUCooLServer Service (CPUCooLServer) - Unknown owner - C:\Program Files\CPUCooL\CooLSrv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

Z góry wielkie dzięki!

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, folder na czerwono ręcznie z dysku):

Używasz minicliptoolbar?

Ale ja minicliptoolbar używam od miesięcy i nie widzę w tym nic złego.

Te wpisy mam usunąć dla kosmetyki, czy to jest przyczyna problemu?

Tego nie można nazwać kosmetyką :stuck_out_tongue: To są po prostu wpisy będące syfem (może nie groźnym, ale zawsze syf) :slight_smile:

Ja niczego nie narzucam, dlatego jeżeli Tobie nie przeszkadza to spokojnie możesz zostawić :slight_smile:

Ale mi nie chodzi o to, żebym miał ładny log tylko, żeby svchost nie zużywał mi 50% proca cały czas!

No nie zainstalowałem go po to, żeby mi przeszkadzał :P.

thx

EDIT:

Sam się pojawił i sam poszedł. Chociaż spędziłem nad nim 4 godziny. Może to coś dało :D.

Ile u Was jest procesów svchost.exe i ile zabierają pamięci? U mnie teraz (już nie zabierają 50% CPU) dużo pamięci - 20 700 K zabiera svchost.exe (SYSTEM). Nadal są dwa svchosty USŁUGI SIECIOWEJ i trzy SYSTEMOWE i jeden USŁUGA LOKALNA.

O dziwo niektóre procesy svchost można usunąć, ale te, które nic nie robią więc nie ma po co :P.

Wcześniejszy problem (50% proca) pojawiał się przy normalnym uruchomieniu systemu, przy uruchomieniu w trybie awaryjnym z obsługą sieci natomiast nie było go przy normalnym trybie awaryjnym (były też tylko 4 svchosty). To dziwne czy nie? :stuck_out_tongue: