Świrowanie myszki doubleClick + spowolniony komputer

ComboFix 08-09-27.05 - Eve 2008-09-28 20:44:48.1 - NTFSx86