Świrowanie myszki doubleClick + spowolniony komputer


(B Ucze K) #1
ComboFix 08-09-27.05 - Eve 2008-09-28 20:44:48.1 - NTFSx86