Syf na kompie + Log


(klonmarcin) #1

witam mam problem z kompem kolegi nałapał dużo syfu i chcę mu go teraz usunąć z kompa bardzo proszę o pomoc

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:37:27, on 2006-08-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\aspi139218.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\ishost.exe

C:\WINDOWS\system32\ismon.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\decad5ec.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Common Files\{A4C39C67-04AF-1045-0930-020805200030}\Update.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Windows\xpupdate.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Documents and Settings\Gracz\Moje dokumenty\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [autoclk] autoclk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [adiras] adiras.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [Client Server Runtime Process] C:\WINDOWS\system32\smmss.exe

O4 - HKLM\..\Run: [decad5ec.exe] C:\WINDOWS\system32\decad5ec.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Ultimate Defender] "C:\Program Files\Ultimate Defender\App.exe" hide

O4 - HKCU\..\Run: [Windows update loader] C:\Windows\xpupdate.exe

O4 - HKCU\..\Run: [decad5ec.exe] C:\Documents and Settings\Gracz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\decad5ec.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BraveSentry] C:\Program Files\BraveSentry\BraveSentry.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [Web Offer] C:\WINDOWS\system32\smmss.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Pobierz przez Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddLink.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko przez Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddList.html

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - Winlogon Notify: artm_newreg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\artm_new.dll

O20 - Winlogon Notify: htproc - C:\WINDOWS\SYSTEM32\wancp32.dll

O20 - Winlogon Notify: SensSrv - C:\WINDOWS\SYSTEM32\senssrv.dll

O20 - Winlogon Notify: wancp32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\wancp32.dll

O20 - Winlogon Notify: winjyp32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\winjyp32.dll

O23 - Service: Microsoft ASPI Manager (aspi113210) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\aspi139218.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe (file missing)

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\psimsvc.exe (file missing)

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe

jest jeszcze problem z uruchomieniem menedżera zadań windows wyskakuje komunikat menedżer zadań został wyłączony przez administratora

jak go ponownie włączyć ???

nie da się też zminić tapety bardzo proszę o pomoc w usunięciu wszystkich wirusów :slight_smile:


Poprawiono

Asterisk.


(Qiko) #2

Na poczatek uzyj smitfraudfix,z opcji 2 w trybie awaryjnym i wracasz z logami z smitfraudfix,hijackthis,silenrunners:)


(klonmarcin) #3

prawdopodobnie jest to coś podobnego do spy sherriff

dodam jeszcze, że komputer bardzo wolno się włącza i wyłącza ok 10 minut wcześniej właczał się dobrze :frowning: :frowning: :frowning:


(Myszonus) #4

Start --> Uwruchom --> cmd i wklep :

  1. Startujesz do trybu awaryjnego i wyłączasz przywracanie systemu.

  2. Pliki/foldery na czerwono skasuj z dysku.

  3. Wpisy skasuj Hijackiem.

Użyj programu Killbox

--> Uruchamiasz zaznaczasz Delete on reboot, w polu full path of file wklej ścieżkę :

C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\artm_new.dll

C:\WINDOWS\SYSTEM32\wancp32.dll

C:\WINDOWS\SYSTEM32\senssrv.dll

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winjyp32.dll

Klikasz X i reset kompa. Wpis skasuj Hijackiem.

Daj log z Silent Runners – tu masz opis.


(klonmarcin) #5

jest jeszcze jeden problem z odinstalowaniem panda antivirus które wpisy usunąć aby to odinstalować bo już zainstalowałem avasta???


(Myszonus) #6

Start --> uruchom --> cmd i wklep :

Katalog na czerowono ręcznie skasuj.

No i zrób to co napisałem w 1 poście.