Syf + spadki fpsów

Ogólnie cięcie się gier + spadki fpsów. Prosze o sprawdzenie loga.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:00:02, on 2007-12-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

d:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\TBPanel.exe

C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Warkeys\AutoWarkey\AutoHotkey\AutoHotkey.exe

C:\DOCUME~1\Kubix\USTAWI~1\Temp\rundll.exe

D:\Program Files\VentriloMIX\Ventrilo 2.1.4.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\PROGRA~1\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\3eb91.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\hijackthis_sfx\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zhaodao123.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Flashget] "d:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Startup: My_AutoWarkey_Script.lnk = D:\Program Files\Warkeys\AutoWarkey\AutoHotkey\AutoHotkey.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - d:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

O23 - Service: Ň»ĆđŔ´ŇôŔÖÖúĘÖ (Yiqilai) - Unknown owner - C:\Program Files\Yiqilai\wmp\YiqilaiLyrics.exe (file missing)

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz Yiqilai

Daj log z ComboFix

Niestety nie ma tam “Yuqilai” ani nic podobnego :/.

Log z Combofix:

Wklej do Notatnika:

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku –>88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.

Po tym nowy log z Combo

Wklej do Notatnika:

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku –>88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.

Po tym nowy log z Combo

ComboFix 07-12-20.1 - Kubix 2007-12-21 13:43:13.8 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.757 [GMT 1:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Kubix\Pulpit\ComboFix.exe

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji.\t

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji.\t\a2001.dat

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji.\t\b2001.dat

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji.\t\k2001.dat

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji.\t\p2001.dat

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji.\t\r2001.dat


.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-11-21 to 2007-12-21 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2007-12-11 18:42 . 2005-12-30 20:10	761,856	--a------	C:\WINDOWS\system32\xvidcore.dll

2007-12-11 18:42 . 2004-01-22 19:06	157,696	--a------	C:\WINDOWS\system32\unrar.dll

2007-11-27 16:46 . 2007-11-27 16:46	106,496	--a------	C:\WINDOWS\DIIUnin.exe

2007-11-27 16:46 . 2007-11-27 19:27	35,144	--a------	C:\WINDOWS\DIIUnin.dat

2007-11-27 16:46 . 2007-11-27 16:46	2,829	--a------	C:\WINDOWS\DIIUnin.pif


.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-12-20 18:04	---------	d--h--w	C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2007-12-18 19:15	---------	d-----w	C:\Documents and Settings\Kubix\Dane aplikacji\Hamachi

2007-12-16 10:19	---------	d-----w	C:\Documents and Settings\Kubix\Dane aplikacji\teamspeak2

2007-12-13 15:19	43,520	----a-w	C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt03.dll

2007-12-06 20:21	25,280	----a-w	C:\WINDOWS\system32\drivers\hamachi.sys

2007-11-29 10:41	---------	d-----w	C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint

2007-11-27 18:24	21,840	----atw	C:\WINDOWS\system32\SIntfNT.dll

2007-11-27 18:24	17,212	----atw	C:\WINDOWS\system32\SIntf32.dll

2007-11-27 18:24	12,067	----atw	C:\WINDOWS\system32\SIntf16.dll

2007-11-19 19:16	---------	d-----w	C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\DAEMON Tools Pro

2007-11-19 18:35	---------	d-----w	C:\Program Files\DAEMON Tools Pro

2007-11-19 09:58	278,984	----a-w	C:\WINDOWS\system32\drivers\atksgt.sys

2007-11-19 09:58	25,416	----a-w	C:\WINDOWS\system32\drivers\lirsgt.sys

2007-11-19 09:23	---------	d-----w	C:\Documents and Settings\Kubix\Dane aplikacji\DAEMON Tools Pro

2007-11-19 09:18	685,816	----a-w	C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys

2007-11-13 17:02	---------	d-----w	C:\Program Files\MSN Messenger

2007-11-13 14:00	20,541	----a-w	C:\WINDOWS\system32\detoured.dll

2007-11-13 14:00	---------	d-----w	C:\Program Files\Windows Live

2007-11-12 15:53	---------	d-----w	C:\Program Files\eachnet

2007-11-11 19:28	178,999	----a-w	C:\Documents and Settings\Kubix\dodolook020.exe

2007-11-06 16:08	---------	d-----w	C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\NexonUS

2007-10-06 07:59	348,160	----a-w	C:\WINDOWS\system32\msvcr71.dll

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown 

REGEDIT4


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-03 23:44]

"Gadu-Gadu"="D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2007-05-10 15:36]

"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-08-03 23:55]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Gainward"="C:\WINDOWS\TBPanel.exe" [2006-08-04 08:38]

"NvCplDaemon"="RUNDLL32.exe" [2004-08-03 23:44 C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe]

"nwiz"="nwiz.exe" [2006-06-01 10:22 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

"NvMediaCenter"="RunDLL32.exe" [2004-08-03 23:44 C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe]

"Flashget"="d:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe" [2007-04-16 16:10]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" [2007-07-12 03:00]

"!AVG Anti-Spyware"="D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" [2007-06-11 10:25]

"NeroCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 10:50]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2006-11-17 04:42 C:\WINDOWS\soundman.exe]

"IntelliPoint"="C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe" [2006-07-08 00:15]


[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-03 23:44]


C:\Documents and Settings\Kubix\Menu Start\Programy\Autostart\

My_AutoWarkey_Script.lnk - D:\Program Files\Warkeys\AutoWarkey\AutoHotkey\AutoHotkey.exe [2007-07-19 15:05:22]


R1 BIOS;BIOS;C:\WINDOWS\system32\drivers\BIOS.sys [2005-03-16 07:23]

R2 BT848;WinFast TV2000 XP WDM Video Capture;C:\WINDOWS\system32\drivers\wf2kvcap.sys [2004-10-04 11:34]

R2 tv2ktunr;WinFast TV2000 XP WDM TVTuner;C:\WINDOWS\system32\drivers\wf2ktunr.sys [2004-10-04 11:34]

R2 Tv2kXbar;WinFast TV2000 XP WDM Crossbar;C:\WINDOWS\system32\drivers\wf2kxbar.sys [2004-10-04 11:34]

S3 NPF;NetGroup Packet Filter Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\npf.sys [2005-08-02 22:10]

S3 WFIOCTL;WFIOCTL;C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFIOCTL.SYS [2005-01-06 15:55]


.

**************************************************************************


catchme 0.3.1333 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-12-21 13:44:21

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS


scanning hidden processes ... 


scanning hidden autostart entries ...


scanning hidden files ... 


scan completed successfully 

hidden files: 0 


**************************************************************************

.

Completion time: 2007-12-21 13:45:03

C:\ComboFix2.txt ... 2007-12-21 13:30

C:\ComboFix3.txt ... 2007-12-21 13:25

Ja już nic w logu nie widzę