Syganł błędu


(Tomer 607) #1

Wyskakuje mi cos takiego :

Wystąpił problem z aplikacją Program i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty.

AppName: program AppVer: 0.0.0.0 ModName: program

ModVer: 0.0.0.0 Offset: 0004a2b0

Co moge z tym zrobić, aby ten problem nie występował?


(Lasinski Jacek) #2

tomer.607 , czy problem zaczął występować po instalacji jakiegoś programu. Wklej logi z Silent Runners i Hi Jack This.


(Tomer 607) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:46:23, on 2007-03-31

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\DOCUME~1\KOWALS~1\MOJEDO~1\MCROSO~1.NET\notepad.exe

C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\MediaCenterService\PMC.Service.Main.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

F:\TestW.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\KOWALS~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.578\HijackThis.exe

C:\DOCUME~1\KOWALS~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.797\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1A1DB715-44CC-0235-F9EB-2619A230CBFA} - C:\WINDOWS\system32\ekvca.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {1FF94E01-F5E1-FD1F-902F-89CD5C6A86C5} - C:\WINDOWS\system32\upw.dll (file missing)

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {2AD47E01-D8D2-C82B-BD1F-B9E06C5AABF5} - C:\WINDOWS\system32\upw.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {2C4BEFDC-5461-58CC-1E17-2AC7ED74B3C8} - C:\WINDOWS\system32\bsdivfi.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {2F97DEDE-7B55-6BF7-6147-4CBF7918FCF4} - C:\WINDOWS\system32\rnlzas.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {356F8BAD-304C-36EF-3000-4B31C3C0FBCC} - C:\WINDOWS\system32\ouypggza.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {40E545EB-B337-FECA-5061-8EE35DDC9AF1} - C:\WINDOWS\system32\jnbmx.dll (file missing)

O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet7_48.dll

O2 - BHO: (no name) - {4CCBBCB4-0057-01A1-7164-7DB26B6D859E} - C:\WINDOWS\system32\mmpiuamk.dll (file missing)

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {50DBF427-4DC9-446F-BDE8-35A67A59C09C} - C:\WINDOWS\system32\ritpzmxt.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {5C982CDD-8B5B-CBFC-3442-EC752548DBAF} - C:\WINDOWS\system32\pqfqequ.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {65F6C427-60FA-715B-90D8-058B4A69EDAC} - C:\WINDOWS\system32\ritpzmxt.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {6F94F836-4084-182D-A13F-6BE34C9AF8ED} - C:\WINDOWS\system32\vqwmwhps.dll

O2 - BHO: XBTP01621 - {9EBBE90B-282E-4c39-8A7E-120749169F0F} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar.dll

O2 - BHO: (no name) - {ABA373E1-C056-CFFB-2251-EE5B552964C6} - C:\WINDOWS\system32\eyqilw.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {B41449C6-BD49-A9E2-7016-D936F1356CA1} - C:\WINDOWS\system32\mkek.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {C514FB1A-0390-486B-A77E-6FBDA9E042AD} - C:\WINDOWS\system32\uzrgr.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {F4674C3B-E6B8-A144-D4EC-86F38D8327FB} - C:\WINDOWS\system32\ldznieh.dll (file missing)

O3 - Toolbar: SuperBar - {854A884D-3923-455A-912D-F91A5E2E722A} - C:\Program Files\SUPERBAR\SUPERBAR.dll (file missing)

O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {B7D3E479-CC68-42B5-A338-938ECE35F419} - C:\Program Files\BearShare MediaBar\MediaBar.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Speed racer] C:\Program Files\Creative\SBPCI5122K\PlayCenter\CTSRReg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM\..\Run: [Pinnacle WebUpdater] "C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\WebUpdater\WebUpdater.exe" -s -f=UpdateVersion.xml -url=http://cdn.pinnaclesys.com/SupportFiles

O4 - HKLM\..\Run: [PMCRemote] C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\Remote\Remoterm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Cnls] "C:\DOCUME~1\KOWALS~1\MOJEDO~1\MCROSO~1.NET\notepad.exe" -vt yazb

O4 - HKCU\..\Run: [Aopfzhe] C:\Program Files\Common Files\??crosoft.NET\?ervices.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PMCS] "C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\MediaCenterService\PMC.Service.Main.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3252A26E-8224-45E5-B2ED-A116E3DF407F}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E095CD75-FD22-4256-AE7A-7A96C4AA35B8}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: pushow62.dll

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: MSSQL$PINNACLESYS - Unknown owner - C:\Program Files\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe" -sPINNACLESYS (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pinnacle Systems Media Service (PinnacleSys.MediaServer) - Pinnacle Systems - c:\program files\pinnacle\shared files\programs\mediaserver\pmshost.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SQLAgent$PINNACLESYS - Unknown owner - C:\Program Files\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlagent.EXE" -i PINNACLESYS (file missing)

(Wojtas_16) #4

tomer.607 logi powinno się wstawiać w tagach. Aby poprawić loga użyj przycisku zmień.


(adam9870) #5

Nie trzymaj hijacka w TEMPie lub innym katalogu tymczasowym. Umieść go np. na pulpicie.

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jeżeli któryś z nich będzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

W dodań/usuń programy odinstaluj NewDotNet i BearShare MediaBar.

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuń:

Pliki i foldery zaznaczone usuń ręcznie z dysku natomiast wpisy w HijackThis.

Poczytaj o usuwaniu plików i folderów z pytajnikiem - Usuwanie PurityScan.

Po wykonaniu wklej nowy log z HijackThis plus z ComboFix.


(Monczkin) #6

tomer.607 popraw posta z logiem. Inaczej temat wyleci