Sygnał dźwiękowy!


(Starosz1) #1

Witam! !!


(JNJN) #2

Proszę zmienić temat postu na konkretny,opcja zmień i popraw.JNJN

Panel sterowania - folder dźwięki i urządzenia audio i zakładka dźwięki i znajdź opcje w zdarzenia programu uruchamianie systemu windows i na dole w zakładce dźwięki ustaw na brak i OK i masz.