System alert


(Rad Ek) #1

Co jest nie tak? Prosze o pomoc


(adam9870) #2

Użyj narzędzia SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu.

Po wykonaniu pokaż nowy log z hjt, SilentRunners oraz c:\rapport.txt


(Rad Ek) #3

pomogło dziękuje ale prosze oto te logi


(Bbieniol) #4

Usuń Hijackiem ten wpis:

Poza tym jest OK :slight_smile: