System blokuje się, komputer zwalnia


(Maldon) #1

Witam,

mam jakiś dziwny problem niby wszystko jest ok., ale miejscami szczególnie kiedy strona www zawiera flash-a komputer strasznie się przycina, robi chwilowe zawieszenie. Procesor ma wtedy obciążenie 100%. Skanowałem komputer, usunąłem co mi wskazało oprogramowanie antywirusowe i anty spyware również w trybie awaryjnym, z wyłączonym przywracaniem systemu. Niestety nic nie pomogło poniżej logi.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:51:22, on 2006-07-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\NetworkAgent\klnagent.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\RealPopup\RealPopup.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

C:\Program Files\Spik\Spik.exe

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\DOCUME~1\DOMINI~1.WAP\USTAWI~1\Temp\_tc\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://runonce.msn.com/?v=msgrv75

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: WebSEO Toolbar - {fac1bc74-4037-4d32-bdda-d9ad482d951a} - C:\Program Files\WebSEO\tbWebS.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [KAVWks50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 5.0 for Windows Workstations\kav.exe" /minimize /chkas

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [RealPopup] "C:\Program Files\RealPopup\RealPopup.exe" BOOT

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Subskrybuj w domyślnym agregatorze - C:\Documents and Settings\tojauser\Dane aplikacji\RssBandit\iecontext_subscribefeed.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: komentator - 

O16 - DPF: Notowania ONET - 

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {30528230-99F7-4BB4-88D8-FA1D4F56A2AB} - 

O16 - DPF: {7584C670-2274-4EFB-B00B-D6AABA6D3850} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - file://W:\terminal\msrdp.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = mojastrona.pl

O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = mojastrona.pl

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = mojastrona.pl

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = mojastrona.pl

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\Parameters: Domain = mojastrona.pl

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: FileZilla Server FTP server (FileZilla Server) - Unknown owner - C:\Program Files\xampp\filezillaftp\filezillaserver.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Usługa Kaspersky Anti-Virus (kavsvc) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 5.0 for Windows Workstations\kavsvc.exe

O23 - Service: KAV_Inst_Agent$2f9fdeee-944f-45bf-9164-8f2a2bc14e49 - Unknown owner - C:\WINDOWS\Temp\KAV Remote Installations\2f9fdeee-944f-45bf-9164-8f2a2bc14e49\AVPDTAgt.exe (file missing)

O23 - Service: Kaspersky Network Agent (klnagent) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\NetworkAgent\klnagent.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Gblade) #2

skasuj hijackiem


(squeet) #3

Zmień temat na konkretny. Przeczytaj, jaka jest prośba:

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=66889