System czy aplikacja?


(Kasman) #1

Otóż zrobiłem projekt pt. "System obsługi sklepu internetowego".

Teraz mam pytanie jakie są różnice miedzy systemem a aplikacją?

Bo mój system to nic innego jak aplikacja internetowa stworzona w ASP.NET.

Teraz czy słuszne jest stwierdzenie:

"Przedstawiony system jest aplikacją internetową mogącą być wykorzystywaną przez..." ?