System Infected - SpySherif? Log


(Krzysiek21) #1

Widze ze nie jedyny jestem co sie tego badziewia nabawił :?

Nie chciałem mieszac w poscie kolgi nizej bo widze ze ma ten sam problem,wiec wklejam loga i niech ktos podpowie co z tego mam usunąc.Próz syfu wszelkiej masci w rejestrze itd, na pulpicie tez sie pododawały wszelkie mozlwie ikony w stylu Music online itd.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:26:22, on 2006-01-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\inet20003\services.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

C:\windows\banmanpro.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\winstall.exe

C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

C:\WINDOWS\system32\sywsvcs.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\omrw\omrwm.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\omrw\omrwa.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\WINDOWS\inet20003\mm4.exe

C:\WINDOWS\system32\dllcache\IExplore.exe

C:\Program Files\SpySheriff\SpySheriff.exe

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet20003\services.exe

O2 - BHO: HBO Class - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} - C:\WINDOWS\inet20003\3.00.13.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [enewsletterpro] C:\windows\enewsletterpro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20003\services.exe

O4 - HKLM\..\Run: [banmanpro] C:\windows\banmanpro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [drsmartloadb] c:\\drsmartloadb.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

O4 - HKCU\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20003\services.exe

O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\system32\sywsvcs.exe

O4 - HKCU\..\Run: [omrw] C:\PROGRA~1\COMMON~1\omrw\omrwm.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpySheriff] C:\Program Files\SpySheriff\SpySheriff.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D9FA8092-7782-429F-B38C-30317FF0CE39}: NameServer = 10.0.0.2

O20 - Winlogon Notify: ShellScrap - C:\WINDOWS\system32\akifil32.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

(Krzysiek21) #2

dzięki za pomoc,pól syfu wytępiłem na własna reke czytaja forum ( widzę ze chyba epidemia w trakcie... :o )

wszedłem na hijackthis.de i wrzuciłem loga do analizy on- line.

posprzątałem to co pokazało i zarzuciłem drugi raz.

po kolejnym pokazało mi iż jest czystko,dla pewnosci wkleje aby ktos zobaczył ( jak wiadomo maszyna moze zaweisc czasami)

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:29:27, on 2006-01-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [enewsletterpro] C:\windows\enewsletterpro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [banmanpro] C:\windows\banmanpro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [drsmartloadb] c:\\drsmartloadb.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\system32\sywsvcs.exe

O4 - HKCU\..\Run: [omrw] C:\PROGRA~1\COMMON~1\omrw\omrwm.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D9FA8092-7782-429F-B38C-30317FF0CE39}: NameServer = 10.0.0.2

O20 - Winlogon Notify: Explorer - C:\WINDOWS\system32\ennol1531.dll

O20 - Winlogon Notify: msctl32.dll - C:\WINDOWS\SYSTEM32\msctl32.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

Coś do wywalenia jeszcze się nadaje?

A tak BTW,nosze sie z zamiarem instalcji Pandy,opłaca się?


(SER) #3

Co do wywalenia to na razie nic nie widze (czekaj na Gutka)

Ja bym lepiej radził kupić Kaspersky'iego :slight_smile:


(Kacz2n) #4

Start do trybu awaryjnego, bez przywracania systemu.

W hijacku fix:

Pliki i foldery na czerwono skasuj. Po wszystkim nowy log. :slight_smile:


(Krzysiek21) #5

Fajnie,tylko po tych wszystkich czynnosciach przestał mi net chodzic na drugm kompie.... :?


(Michal Lessner) #6

Co do tych waszych problemów. Jak wy możecie (moja koleżanka tak miała) włączać linki z gadu-gadu od obcych osób?? !!


(Krzysiek21) #7

(Gutek) #8

Daj log z Silenta - Silent opis: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=15989


(Krzysiek21) #9

Dam go jutro,bo dzisiaj juz padam ;/

Wracajac do temtu to praktycznie ( na moje oko) posusuwałem ok 60% tego dziadostwa.

Cos jednak jest dalej bo okienka wyskakuja,ale juz nie tak jak na poczatku.

( co ciekawe dziadostwo nawet na Firefoxie sobie poradziło,otwiera sie jako nowa karta)

I jeszcze jedno ,usunąłem ten plik tak jak mi kazano:

bm00001.exe"

( post wyzej kolegi kacz2n,i po usunieciu wyskakuje mi bład iż windows nie moze odnalesc pliku...

Juto walka dalsza,ale i tak już zle nie jest :slight_smile:


(Gutek) #10

dasz loga z Silenta wszystko usuniemy


(Krzysiek21) #11

Kurde mam problem z uruchomieniem tego silenta na XP.

Odblokowąłem Host,ale po wyskocvzeniu notatnika i jego otwarciu nie wiem co dalej??

Co w tym notatniku mam edytować?? bo doczytać nie mogę,troche to skomplikowane ;/


(Proph3t) #12

Instrukcja Obsługi Silenta


(Krzysiek21) #13

No i mam LOGa z Silenta,napociłem sie niezle z uruchomieniem go :?

"Silent Runners.vbs", revision 43, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"omrw" = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\omrw\omrwm.exe" [empty string]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ATIPTA" = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."]

"(Default)" = (empty string)

"ATICCC" = ""C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime" [null data]

"WheelMouse" = "C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe" ["A4Tech Co.,Ltd."]

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]

"WinampAgent" = ""C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"" [null data]

"SunJavaUpdateSched" = "C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe" [null data]

"enewsletterpro" = "C:\windows\enewsletterpro.exe" ["."]

"banmanpro" = "C:\windows\banmanpro.exe" ["ÄÂAIA"]

"drsmartloadb" = "c:\\drsmartloadb.exe" [file not found]

"SCANINICIO" = ""C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"" ["Panda Software"]

"APVXDWIN" = ""C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s" ["Panda Software International"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000}" = "Catalyst Context Menu extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\atiacmxx.dll" [empty string]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{9D0D6A0A-A51D-428A-8447-44848D5B3945}" = (no title provided)

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\akifil32.dll" [file not found]

"{DBB7BCA5-7781-4E58-A81A-4F0625B1503E}" = (no title provided)

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\cll3dv2.dll" [null data]

"{65756541-C65C-11CD-0000-4B656E696100}" = "Panda Antivirus"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavOLE.dll" ["Panda Software"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\

INFECTION WARNING! "Shell" = "explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"" [MS], [file not found], [file not found], [file not found], [file not found], [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]

INFECTION WARNING! IPConfTSP\DLLName = "C:\WINDOWS\system32\jtlm0731e.dll" [null data]

INFECTION WARNING! URL\DLLName = "C:\WINDOWS\system32\gprml3911.dll" [file not found]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

Panda Antivirus\(Default) = "{65756541-C65C-11CD-0000-4B656E696100}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavOLE.dll" ["Panda Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

Panda Antivirus\(Default) = "{65756541-C65C-11CD-0000-4B656E696100}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavOLE.dll" ["Panda Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ssbezier.scr" [MS]Startup items in "Administrator" & "All Users" startup folders:

---------------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"ATI CATALYST System Tray" -> shortcut to: "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe SystemTray" [null data]

"Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]

"Kalendarz XP" -> shortcut to: "C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe" [null data]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}"


{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Badanie"


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]

Panda anti-virus service, PAVSRV, "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe" ["Panda Software"]

Panda Firewall Service, PAVFIRES, "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe" ["Panda Software"]

SecuROM User Access Service (V7), UserAccess7, "C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe" [null data]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

 use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 36 seconds, including 18 seconds for message boxes)

Proszę o pomoc i napisanie krok po kroku jak sie reszty badziewia i ustrojostwa pozbyc


(Gutek) #14

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij podwójnie zrobiony plik i potwierdź >>> reset kompa


(Krzysiek21) #15

Gutek2222 :

dzięki wielkie za pomoc,zrobiłem tak jak napisałes wyzej i chyba wszystko juz w porzadku,nic nie wyskakuje,brak objawów reklam i innych syfów. :slight_smile: :slight_smile:

mam jeszcze jedno pytnako,mianowicie mam Pandę Antywira i przy wchodzeniu do neta wyskakuje mi ostrzeżenie od Firewalla o póbuje połaczenia siecia nastepującego programu:

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

Co to jest?? bo narazie to daje aby blokował jednorazowo,mozna dac temu dostep całkowity czy zablokowac na stałe??


(Gutek) #16

Blokuj na stałe od tego jest firewall :wink:


(Krzysiek21) #17

Ok,dzieki wielkie za pomoc w pozbyciu sie syfu :slight_smile: