System strasznie muli


(KubVard) #1

Witam, Od pewnego czasu mój komputer strasznie wolno się włącza i reaguje na komendy. Proszę o pomoc i z góry zaznaczam, że jestem raczej nieobeznany w tematyce komputerowej i gdyby można było mi tłumaczyć jak dziecku byłbym niezmiernie szczęśliwy.

Oto link do loga jak i sam log:

http://wklejto.pl/101395

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:43:27, on 2011-07-17

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16800)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\system32\csrss.exe

C:\windows\system32\wininit.exe

C:\windows\system32\csrss.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\lsm.exe

C:\windows\system32\winlogon.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

C:\windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\asus\SystemSetting\WallPaperAgent.exe

C:\windows\Explorer.exe

C:\windows\System32\spoolsv.exe

C:\windows\system32\taskhost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynAsusAcpi.exe

C:\Program Files\Trend Micro\Security\VizorHtmlDialog.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\System32\AsusService.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\Asus\Game Park\GameConsole\OberonGameConsoleService.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\LogonUI.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\AIMP2\AIMP2.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe

C:\Windows\system32\WUDFHost.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\Eeepc\Desktop\HijackThis.exe

C:\windows\system32\wbem\wmiprvse.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://asus.msn.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://komercyjna.com/images/326.gif

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll

O2 - BHO: Pomocnik rejestrowania za pomocą identyfikatora Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: ASUS Windows 7 Starter Helper - {D381FF29-7CFB-4D4E-B92A-C4EDDC696614} - C:\Program Files\asus\SystemSetting\StarterHelper.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyMon] AsusSender.exe C:\Program Files\EeePC\HotkeyService\HotKeyMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyService] AsusSender.exe C:\Program Files\EeePC\HotkeyService\HotkeyService.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SuperHybridEngine] AsusSender.exe C:\Program Files\EeePC\SHE\SuperHybridEngine.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:\windows\AsScrPro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LiveUpdate] AsusSender.exe C:\Program Files\Asus\LiveUpdate\LiveUpdate.exe auto

O4 - HKLM\..\Run: [SynAsusAcpi] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynAsusAcpi.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VizorHtmlDialog.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\Security\VizorHtmlDialog.exe" "DEF" "EULA" "C:\Program Files\Trend Micro\Security\UI\pre_install_eula.html" "DEF" "DEF" "DEF"

O4 - HKLM\..\Run: [Trend Micro Client Framework] C:\Program Files\Trend Micro\UniClient\UiFrmWrk\UIWatchDog.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [OOBESetup] C:\Program Files\asus\OOBERegBackup\OOBERegBackup.exe /restore -"C:\Program Files\asus\OOBERegBackup\OOBEReg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [Eee Docking] C:\Program Files\ASUS\Eee Docking\Eee Docking.exe autorun

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Eeepc\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu 10] "C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AIMP2] C:\Program Files\AIMP2\AIMP2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - Global Startup: AsusVibeLauncher.lnk = C:\Program Files\ASUS\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wpis w blogu - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Wpis w blogu w Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: (no name) - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Trend Micro Solution Platform (Amsp) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\coreServiceShell.exe

O23 - Service: Asus Launcher Service (AsusService) - Unknown owner - C:\Windows\System32\AsusService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: Oberon Media Game Console service (OberonGameConsoleService) - Unknown owner - C:\Program Files\Asus\Game Park\GameConsole\OberonGameConsoleService.exe


--

End of file - 9945 bytes