System windows nie może odnaleźć pliku... scvhost.sxe


(Smietniknr1) #1

Witam !

Niedawno formatowałem dysk, i instalowałem system od nowa.

Jednak już na początku uzytkowania 'swiezego' systemu, pojawiły mi sie błedy: np. przy starcie systemu : "System windows nie może odnaleźć pliku C:\windows\system32\scvhost.sxe ...bla bla bla"

Nastepnie gdy chce otworzyc jaką kolwiek partycje : "system windows nie moze odnaleźć pliku copy.exe bla bla bla... "

Przesyłam log z jack'a :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:21:08, on 2007-08-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\NetMonSV.exe

D:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

D:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AvMon.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\ArcaBit\Common\TaskScheduler.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ABregmon.exe

D:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\arcavir.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Documents and Settings\tiszert\Moje dokumenty\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: load=D:\WINDOWS\svchost.exe

O4 - HKLM..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMAXPnP] D:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMAX] "D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [ArcaCheck] D:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ArcaCheck.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [abregmon] D:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ABregmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [AVMenu] D:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - Winlogon Notify: TS_LogonListener - D:\WINDOWS\SYSTEM32\TS_LogonListener.dll

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit - D:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\NetMonSV.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.Configurator - ArcaBit - D:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.LoggingService - ArcaBit - D:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe

O23 - Service: ArcaBit.TaskScheduler - ArcaBit sp. z o.o. - D:\Program Files\ArcaBit\Common\TaskScheduler.exe

O23 - Service: ArcaVir Antivirus Monitor Service (ArcaVirMonitor) - ArcaBit - D:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AvMon.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam ;]


(Gina Gina) #2

bla,bla,bla ........................

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... highlight=

Wyszukiwanie na forum nie działa ;/;/


(Gutek) #3

usuń wpis HJT

Daj log z ComboFix

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE


(Smietniknr1) #4

log z combofix :

ComboFix 07-08-03.4 - "tiszert" 2007-08-03 16:19:31.1 [GMT 2:00] - [color=red][b]FAT32[/b][/color]

(Gutek) #5

Skan AVG Anti-Spyware 7.5 po update + raport :wink: