System Windows nie może wykonać kwerendy wpisu


(Masaj) #1

Ten błąd mi wyskakuje od paru dni - co z tym zrobić i jak to naprawić


(Łukash) #2

Poczytaj