System zainfekowany: ExeDropper-gen / Win32:Ramnit-F

Witam. :slight_smile: Przedwczoraj Avast Home 4.8 wykrył w kompie wirusa ExeDropper-gen [Trj] (C:\Documents and Settings\DOM\Dane aplikacji\Skype\shared_html\pcj\index.html ) usunąłem go Avastem po czym Avast znów wykrył wirusa ExeDropper-gen [Trj] w innym pliku. Znowu go usunąłem i dalej to samo Avast wykrył Win32:Ramnit-F. Poczytałem trochę w google na temat tego wirusa i dowiedziałem się że zaraża on wszystkie pliki *.exe i *.html i ciężko jest go usunąć. :?

Wypaliłem u kolegi bootowalną płytę CD z Kaspersky Rescue Disk 10 , przeskanowałem kompa 2x i nic… coś tam powykrywało, usunęło ale wirus dalej jest w systemie. :? Zrobiłem też skan Avastem podczas rozruchu, też coś powykrywało, usunęło, ale nadal dupa… wirus jak był tak jest. :?

Wklejam Loga z Hijacka :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:38:24, on 2011-04-05

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanlu.exe

C:\WINDOWS\system32\JulaPan.Exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\SyncroSoft\Pos\H2O\cledx.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Portrait Displays\forteManager\dthtml.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\KHAL3\KHALMNPR.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Portrait Displays\forteManager\dtsslsrv.exe

C:\Program Files\Portrait Displays\forteManager\DTSRVC.exe

C:\Program Files\Freenet\bin\wrapper-windows-x86-32.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\M-Audio MA_CMIDI\MA_CMIDI_Inst.exe

C:\Program Files\Motorola\MotoConnectService\MotoConnectService.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\Program Files\Motorola\MotoConnectService\MotoConnect.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\WINDOWS\system32\WISPTIS.EXE

C:\Program Files\Hide Folders XP 2\hfxpcp.exe

C:\Program Files\Hide Folders XP 2\hfxp.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe

C:\Documents and Settings\DOM\Pulpit\OTL_3.2.21-[www.legalne.info].exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,,userinit.exe,C:\Program Files\xferarmo\glvekrvf.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanlu.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [JulaPan] JulaPan.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [H2O] C:\Program Files\SyncroSoft\Pos\H2O\cledx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EvtMgr6] C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe /launchGaming

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\RunOnce: [aswAhAScr.dll] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ASWREG~1.EXE "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\AhAScr.dll"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Pando Media Booster] C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: forteManager.lnk = C:\Program Files\Portrait Displays\forteManager\dthtml.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/su2/ocx/15108/CTPID.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Asset Management Daemon - Unknown owner - C:\Program Files\Portrait Displays\forteManager\dtsslsrv.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Communication Services (CCOMSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\CComSvc.exe (file missing)

O23 - Service: Portrait Displays Display Tune Service (DTSRVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Portrait Displays\forteManager\DTSRVC.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Freenet background service (freenet) - Tanuki Software, Ltd. - C:\Program Files\Freenet\bin\wrapper-windows-x86-32.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\lbtserv.exe

O23 - Service: M-Audio CMIDI Installer (MA_CMIDI_InstallerService) - Unknown owner - C:\Program Files\M-Audio MA_CMIDI\MA_CMIDI_Inst.exe

O23 - Service: MotoConnect Service - Unknown owner - C:\Program Files\Motorola\MotoConnectService\MotoConnectService.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe


--

End of file - 9130 bytes

Wydaje mi się że wszystko w logu jest ok.

Nie mogę wkleić loga z OTL bo podczas skanowanie OTL wiesza się przy “Scanning driver: XDva383…”.

Co dalej robić :?: Pomożecie :?: :wink:

Wykonać pełne skanowanie za pomocą MalwareBytes - http://www.dobreprogramy.pl/Malwarebyte … 13117.html

Ja może nie odnośnie infekcji,ale dlaczego sobie nie zmienisz avasta na tego avasta

http://www.dobreprogramy.pl/avast-Free- … 13266.html

I ■■■■… MalwareBytes podczas skanowania stanęło, brak odpowiedzi… :?

beztytuukiy.jpg

Co do Avasta zamierzam zmienić. :wink:

Jakieś inne rady :?:

Przeskanuj tym programem http://www.dobreprogramy.pl/Kaspersky-V … 12768.html co znajdzie usuń :slight_smile:

ja bym proponował wywalić tego awasta i wgrać Kaspersky PURE Total Security wiem wersja 30dni

http://www.kaspersky.pl/download.html?s=trial

Win32:Ramnit-F znajduje się na liście Dr.WEB. Skaner do pobrania z http://www.dobreprogramy.pl/Dr.WEB-Cure … 12976.html.

Co do sugestii odnośnie antywirusa to wystarczy Comodo Internet Security Premium 5, http://www.dobreprogramy.pl/Comodo-Inte … 12952.html , w miejsce awasta.

Jeśli już wypaliłeś taką płytkę, to masz skanować tyle razy aż skaner nic nie znajdzie. Nie tylko dwa, a może i nawet dwa razy więcej jak będzie trzeba. Jeśli to nie pomoże bo skaner będzie nadal wykrywał infekcje w tych samych plikach, to wypalasz na płytkę kolejny skaner np DrWebLiveCD (liste skanerów znajdziesz tutaj http://www.fixitpc.pl/topic/102-plyty-s … skanerami/ ) i ta sama procedura Pełny skan. Leczysz wszystko co się da resztę usuwasz. Skanujesz tyle razy aż skaner nic nie znajdzie

Jak się uda to po tej operacji zgłoś się z logami OTL na forum otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html

PS

Malwarebytes to od razu wyrzuć do kosza przy tego typu infekcji