System32\sshnas21.dll nie można odnaleźć określonego modułu"


(Jan10575) #1

Po zalogowaniu się, wyskakuje mi komunikat: "wystąpił problem podczas uruchamiania pliku

c;\windows\system32\sshnas21.dll

nie można odnaleźć określonego modułu"

Podczas korzystania z komputera system czasami zmienia kompozycję na podstawową (czasami jednak powraca do wybranej).

Przesyłam mój log z OTL. Proszę o opis.

log: http://wklej.org/id/393394/

wyskoczyło mi jeszcze coś takiego:http://wklej.org/id/393395/

Proszę o pomoc i z góry dziękuję.