Systematyczny reset modemu i routera od zakupu laptopa


(Soltysarkadiusz) #1

Witam.

Od zakupu nowego laptopa (samsung np300v5a). Mój internet zwariował... Dostawca jest UPC. Modem, który posiadam to Scientific Atlanta EPC2203, router linksys

wrt120n .

Problemem jest resetujący się co jakiś czas modem i router, pada sieć w całym domu. Przed zakupem laptopa sieć działała bez zarzutu. Ciekawostką jest to, że również w domu mojej dziewczyny, jak tylko podłącze się do wifi, modem (ten sam model) i roter również linksys (nazwy modelu nie pamiętam), resetują się. Jedyne co mieszałem w routerze to otwarcie portu dla programu utorrent, klonowanie adresu mac...

Proszę o pomoc

Arkadiusz

Edit: zwróciłem uwagę, że problem występuje po włączeniu dowolnego programu obsługującego torrenty (podczas ściągania).


(roobal) #2

Problem występuje, gdy podłączysz tylko tego laptopa? Z innymi urządzeniami problem nie występuje? Uruchom wiersz poleceń i podaj wyniki poniższych poleceń.

ipconfig /all

netsh wlan show all

Dostajesz od ISP publiczne IP? Dowiedz się czy operator nie blokuje tego typu programów.


(Soltysarkadiusz) #3
Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\Arkadiusz>ipconfig /all


Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : arek-comp

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

  Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie

  Lista przeszukiwania sufiksów DNS : home.aster.pl


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia : home.aster.pl

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 130

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : DC-A9-71-C0-6C-55

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::2d7f:4e84:fbe:3353%14(Preferowane)


  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.103(Preferowane)

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 16 sierpnia 2012 11:37:52

  Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 17 sierpnia 2012 17:50:49

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 383560049

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-15-96-5D-D0-E8-11-32-60-A5-63


  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 212.76.34.49

                    212.76.34.50

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony


Karta Ethernet Połączenie lokalne:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia : home.aster.pl

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : E8-03-9A-2B-76-36

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta Ethernet Połączenie sieciowe Bluetooth:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : DC-A9-71-C0-6C-59

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa isatap.home.aster.pl:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #2

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:340d:6db:e044:f336(Prefe

rowane)

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::340d:6db:e044:f336%15(Preferowane)


  Brama domyślna. . . . . . . . . . : ::

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony


                WPA-Personal CCMP

                WPA2-Enterprise TKIP

                WPA2-Enterprise CCMP

                WPA2-Personal TKIP

                WPA2-Personal CCMP

                Otwarte Zdefiniowane przez dostawcę

  Uwierzytelnianie i szyfrowanie obsługiwane w trybie ad hoc:

                Otwarte Brak

                Otwarte WEP-40bit

                Otwarte WEP (104 bity)

                Otwarte WEP

                Udostępnione WEP-40bit

                Udostępnione WEP (104 bity)

                Udostępnione WEP

                WPA2-Personal CCMP=======================================================================

=========================== POKAŻ INTERFEJSY ==========================

=======================================================================Liczba interfejsów w systemie - 1:


  Nazwa : Połączenie sieci bezprzewodowej

  Opis : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 130

  Identyfikator GUID : 218c2ad0-51f1-424c-8e4c-b05df0025498

  Adres fizyczny : dc:a9:71:c0:6c:55

  Stan : połączono

  SSID : linksys

  BSSID : 98:fc:11:cb:7d:77

  Typ sieci : Infrastruktura

  Typ radia : 802.11g

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfr : CCMP

  Tryb połączenia : Autołączenie

  Kanał : 6

  Szybkość odbierania (Mb/s) : 54

  Szybkość wysyłania (Mb/s) : 54

  Sygnał : 99%

  Profil : linksys


  Stan sieci obsługiwanej: Niedostępna=======================================================================

=========================== POKAŻ SIEĆ OBSŁUGIWANĄ ====================

=======================================================================Ustawienia sieci obsługiwanej

-----------------------------

  Tryb : Dozwolony

  Ustawienia : 


Stan sieci obsługiwanej

-----------------------

  Stan : Niedostępna=======================================================================

========================== POKAŻ USTAWIENIA ===========================

=======================================================================Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN

---------------------

  Pokaż zablokowane sieci na liście widocznych sieci: Nie


  Używaj tylko profilów zasad grup w sieciach ze skonfigurowanymi zasadami gru

p: Nie


  Tryb Sieć obsługiwana dozwolony w usłudze sieci WLAN: Tak


  Zezwalaj na stosowanie współużytkowanych poświadczeń użytkownika do uwierzyt

elniania sieciowego: Tak


  Okres bloku: nie skonfigurowano.


  Logika konfiguracji automatycznej jest włączona dla interfejsu "Połączenie s

ieci bezprzewodowej"=======================================================================

============================ POKAŻ FILTRY =============================

=======================================================================Lista dozwolonych w systemie (zasady grupy)

---------------------------------------Lista dozwolonych w systemie (użytkownik)

-------------------------------Lista zablokowanych w systemie (zasady grupy)

---------------------------------------Lista zablokowanych w systemie (użytkownik)

-------------------------------
=======================================================================

====================== POKAŻ FUNKCJĘ CREATEALLUSER ====================

=======================================================================Każdy użytkownik może tworzyć wszystkie profile użytkowników.=======================================================================

=========================== POKAŻ PROFILE =============================

=======================================================================Profile w interfejsie Połączenie sieci bezprzewodowej:


Profile zasad grupy (tylko do odczytu)

--------------------------------------Profile użytkownika

-------------------

  Profil wszystkich użytkowników : Monja

  Profil wszystkich użytkowników : linksys

  Profil wszystkich użytkowników : ark

  Profil wszystkich użytkowników : arkadiusz=======================================================================

======================== POKAŻ NAZWY PROFILÓW=* =======================

=======================================================================Profil Monja w interfejsie Połączenie sieci bezprzewodowej:

=======================================================================


Zastosowano: Profil wszystkich użytkowników


Informacje o profilu

-------------------

  Wersja : 1

  Typ : Bezprzewodowa sieć LAN

  Nazwa : Monja

  Opcje sterowania :

    Tryb połączenia : Połącz automatycznie

    Emisja w sieci: połącz tylko, jeśli sieć wykonuje emisję

    Autoprzełączanie : Nie przełączaj na inną sieć


Ustawienia łączności

---------------------

  Liczba identyf. SSID : 1

  Nazwa SSID : "Monja"

  Typ sieci : Infrastruktura

  Typ radia : [Dowolny typ radia]

  Rozszerzenie dostawcy : Nieobecne


Ustawienia zabezpieczeń

-----------------

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfr : CCMP

  Klucz zabezpieczeń : ObecnyProfil linksys w interfejsie Połączenie sieci bezprzewodowej:

=======================================================================


Zastosowano: Profil wszystkich użytkowników


Informacje o profilu

-------------------

  Wersja : 1

  Typ : Bezprzewodowa sieć LAN

  Nazwa : linksys

  Opcje sterowania :

    Tryb połączenia : Połącz automatycznie

    Emisja w sieci: połącz tylko, jeśli sieć wykonuje emisję

    Autoprzełączanie : Nie przełączaj na inną sieć


Ustawienia łączności

---------------------

  Liczba identyf. SSID : 1

  Nazwa SSID : "linksys"

  Typ sieci : Infrastruktura

  Typ radia : [Dowolny typ radia]

  Rozszerzenie dostawcy : Nieobecne


Ustawienia zabezpieczeń

-----------------

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfr : CCMP

  Klucz zabezpieczeń : ObecnyProfil ark w interfejsie Połączenie sieci bezprzewodowej:

=======================================================================


Zastosowano: Profil wszystkich użytkowników


Informacje o profilu

-------------------

  Wersja : 1

  Typ : Bezprzewodowa sieć LAN

  Nazwa : ark

  Opcje sterowania :

    Tryb połączenia : Połącz automatycznie

    Emisja w sieci: połącz tylko, jeśli sieć wykonuje emisję

    Autoprzełączanie : Nie przełączaj na inną sieć


Ustawienia łączności

---------------------

  Liczba identyf. SSID : 1

  Nazwa SSID : "ark"

  Typ sieci : Infrastruktura

  Typ radia : [Dowolny typ radia]

  Rozszerzenie dostawcy : Nieobecne


Ustawienia zabezpieczeń

-----------------

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfr : CCMP

  Klucz zabezpieczeń : ObecnyProfil arkadiusz w interfejsie Połączenie sieci bezprzewodowej:

=======================================================================


Zastosowano: Profil wszystkich użytkowników


Informacje o profilu

-------------------

  Wersja : 1

  Typ : Bezprzewodowa sieć LAN

  Nazwa : arkadiusz

  Opcje sterowania :

    Tryb połączenia : Połącz automatycznie

    Emisja w sieci: połącz tylko, jeśli sieć wykonuje emisję

    Autoprzełączanie : Nie przełączaj na inną sieć


Ustawienia łączności

---------------------

  Liczba identyf. SSID : 1

  Nazwa SSID : "arkadiusz"

  Typ sieci : Infrastruktura

  Typ radia : [Dowolny typ radia]

  Rozszerzenie dostawcy : Nieobecne


Ustawienia zabezpieczeń

-----------------

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfr : CCMP

  Klucz zabezpieczeń : Obecny=======================================================================

======================= POKAŻ TRYB SIECI=BSSID ========================

=======================================================================Nazwa interfejsu : Połączenie sieci bezprzewodowej

Liczba aktualnie widocznych sieci wynosi 3.


SSID 1 : wifik

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : TKIP

  BSSID 1 : 58:6d:8f:18:b6:94

     Sygnał : 81%

     Typ radia : 802.11n

     Kanał : 6

     Podstawowe szybkości transmisji (Mb/s): 1 2 5.5 11

     Inne szybkości transmisji (Mb/s): 6 9 12 18 24 36 48 54


SSID 2 : linksys

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP

  BSSID 1 : 98:fc:11:cb:7d:77

     Sygnał : 99%

     Typ radia : 802.11g

     Kanał : 6

     Podstawowe szybkości transmisji (Mb/s): 1 2 5.5 11

     Inne szybkości transmisji (Mb/s): 6 9 12 18 24 36 48 54


SSID 3 : neostrada_51b3

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : Otwarte

  Szyfrowanie : WEP

  BSSID 1 : 00:1a:6b:c0:a4:50

     Sygnał : 41%

     Typ radia : 802.11g

     Kanał : 10

     Podstawowe szybkości transmisji (Mb/s): 1 2 5.5 11

     Inne szybkości transmisji (Mb/s): 6 9 12 18 24 36 48 54C:\Users\Arkadiusz>

Problem występuje tylko z tym laptopem. Dostawca nie blokuje programu, na innych komputerach jest ok.


(roobal) #4

Sprawdź czy są nowsze wersje sterownika do tej karty sieciowej Intel® Centrino® Wireless-N 130, jeśli są, to je zaktualizuj i napisz czy problem nadal występuje.


(Soltysarkadiusz) #5

Sterowniki zostały zaktualizowane, problem nadal występuje.


(roobal) #6

Zaloguj się jeszcze do routera i daj zrzuty ekranu z ustawień WAN, LAN, Wireless i statusu routera. Podłącz jeszcze laptopa kablem sieciowym i sprawdź czy na kablu również problem występuje.


(Soltysarkadiusz) #7

Nie jestem pewien czy wszystko. Niestety nie mam możliwości sprawdzenia czy przez kabel działa normalnie, dostawca po podłączeniu oczekuje wpisania hasła, a ja nie mogę znaleźć umowy.

http://zapodaj.net/images/9d7b733494fa2.jpg

http://zapodaj.net/images/f7a8b8def4d32.jpg

http://zapodaj.net/images/8e208ff0d7584.png

http://zapodaj.net/images/90194ff466bfd.jpg


(roobal) #8

Jakie hasło? Chodziło mi, żebyś podłączył laptop kablem do routera, nie do modemu. Od dostawcy dostajesz prywatny adres IP, więc możliwe, że jednak blokuje programy do torrentów, albo obciążasz sieć i Cię odłącza.


(Soltysarkadiusz) #9

Dostawca nie może blokować programu, ponieważ na innych komputerach wszystko działa, przeciążenie również wykluczam.


(roobal) #10

Zgłaszałeś problem dostawcy? Skoro modem się resetuje, może to być awaria sprzętowa.

Niestety nie mam już pomysłów co może być nie tak, poza wspomnianą awarią modemu. Przeniosę temat do działu bezpieczeństwo, zapoznaj się najpierw z tym tematem analiza-dezynfekcja-zestaw-narzedzi-nieingerencyjnych-t485632.html i niech spece od logów sprawdzą czy nie ma jakiejś infekcji lub innej przyczyny twojego problemu. Jeśli wszystko będzie w porządku, nie pozostaje Ci nic innego jak skontaktować się z dostawcą internetu.