Szukam przepisów dotyczących wieszania plakatów wyborczych


(Paluszekmich) #1

Czesc

mam nietypowe pytanie do was :D:D

szukam zapisów odnośnie wieszania plakatów wyborczych a raczej przepisów które mówią gdzie ich wieszać nie można :wink:

bo wiem że takie coś istnieje tylko nie wiem gdzie dokładnie :wink: dlatego proszę was o pomoc;]

z góry dziękuję i przepraszam bo to nijak nie pasuje do tematyki forum ;]


(Momo6) #2

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosuje się to też do wyborów do parlamentu europejskiego.

Art. 90.

  1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych i

telekomunikacyjnych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po

uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.

  1. Zabronione jest umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na zewnątrz i wewnątrz

budynków administracji rządowej i samorządowej oraz sądów, a także na

terenie jednostek wojskowych i oddziałów obrony cywilnej oraz skoszarowanych

jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

  1. Rada gminy może zabronić umieszczania plakatów lub haseł na niektórych budynkach

publicznych, a także określonych częściach terenów publicznych, z

przyczyn związanych z ochroną zabytków bądź środowiska.

  1. Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych dla celów prowadzenia

kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe.

  1. Plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby można je było następnie usunąć

bez powodowania szkód.

  1. Policja oraz straż miejska są obowiązane usuwać na koszt komitetu wyborczego

plakaty i hasła, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu

fizycznemu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź w ruchu drogowym.

  1. Plakaty, hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione dla celów

prowadzenia kampanii wyborczej właściwe komitety wyborcze obowiązane są

usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

  1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) postanawia o usunięciu plakatów wyborczych,

haseł i urządzeń ogłoszeniowych umieszczonych z naruszeniem przepisów

ust. 1–5 lub nieusuniętych przez właściwe komitety wyborcze w terminie, o

którym mowa w ust. 7. Koszty ich usunięcia ponoszą właściwe komitety wyborcze.


(fiesta) #3

Jak i również w dniu głosowania plakaty wyborcze nie mogą wisieć w lokalach wyborczych i w ich najbliższej okolicy. Z tego co pamiętam to mowa jest o 100 metrach. Przewodniczący komisji mają obowiązek usuwać takowe, bądź informować o tym nadrzędne komitety wyborcze które wysyłają odpowiednie służby w celu ich usunięcia.


(Kpc21) #4

Oczywiście nijak to ma się do rzeczywistości :slight_smile:


(Paluszekmich) #5

http://img35.imageshack.us/img35/3666/poncyljusz.jpg ta akcja jest bardzo ciekawa ^^