Tajemnicze reklamy w nowych oknach

Witam

Mam problem z kompem kuzynki. Pojawiaja sie reklamy w nowych oknach. Daje loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:44:53, on 2006-12-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\Program Files\webHancer\Programs\whagent.exe

D:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\DOCUME~1\a\MOJEDO~1\APPATC~1\dvdplay.exe

D:\Program Files\Common Files\??crosoft.NET\m?dtc.exe

D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

D:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

C:\Programy\Mozilla\firefox.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Documents and Settings\a\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://poczta.wp.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {AA1C97F4-7B33-3E99-15D0-05F2C7544D9C} - D:\WINDOWS\system32\zvy.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {AA1C97F4-7B33-3E99-15D0-05F2C7544D9C} - D:\WINDOWS\system32\zvy.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: WhIeHelperObj Class - {c900b400-cdfe-11d3-976a-00e02913a9e0} - D:\Program Files\webHancer\programs\whiehlpr.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: UCmore XP - The Search Accelerator - {44BE0690-5429-47f0-85BB-3FFD8020233E} - D:\Program Files\TheSearchAccelerator\UCMTSAIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [kav] "C:\Programy\Kaspersky\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [webHancer Agent] D:\Program Files\webHancer\Programs\whagent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDonkey2000] D:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe -t

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Aoap] "D:\DOCUME~1\a\MOJEDO~1\APPATC~1\dvdplay.exe" -vt tzt

O4 - HKCU\..\Run: [Wjwaggyg] D:\Program Files\Common Files\??crosoft.NET\m?dtc.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Programy\Kaspersky\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Wyslij SMS'a - {215940F1-E7E0-4801-BEE3-44D045534106} - D:\Program Files\Common Files\moje.js

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{DC1E1702-64A0-49A9-BC0B-DDAF9123A501}: NameServer = 157.25.5.3,157.25.5.18

O20 - Winlogon Notify: klogon - D:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Programy\Kaspersky\avp.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - D:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - D:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

Czekam na szybka odpowiedz

Ściągnij i odpal LSP-Fix zaznacz " I know what I’m doing" następnie w okienku Keep zaznacz plik whiehlpr.dll i za pomocą strzałki (>>) przenieś go do okienka Remover i kliknij Finish i restart kompa :slight_smile:

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners