Tajemniczy plik ADS.exe

Siema. Mam mały problem gdyż od niedawna w moim kompie siedzi tajemniczy plik o nazwie ADS.exe. Słyszałem że jest to jakiś “brzydki” plik więc chcę go wyrzucić. Oto mój log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:40:33, on 2007-07-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

E:\Avast\aswUpdSv.exe

E:\Avast\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

E:\Avast\ashDisp.exe

E:\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

E:\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

E:\Logitech\iTouch\iTouch.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

E:\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

E:\Alcohol 120%\Alcohol 120\Alcohol.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Windows\ADS.exe

E:\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\Avast\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

E:\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

E:\Avast\ashWebSv.exe

E:\UniSpiker-2.6\uni_spiker-2.6.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hptskmgr.exe

E:\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Skype\Plugins\Plugins\E12C95FCBD1240FEAE314D89676CA6F8\LieDetector.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\neostradatp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Toaster.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Inactivity.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\PollingModule.exe

C:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Bartek\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - e:\Acrobar Reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SpywareBlock Class - {0A87E45F-537A-40B4-B812-E2544C21A09F} - E:\SpyCatcher\SCActiveBlock.dll (file missing)

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - E:\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.6.14.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [avast!] E:\Avast\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] “E:\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe”

O4 - HKLM…\Run: [HP Component Manager] “C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe”

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “E:\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [zBrowser Launcher] E:\Logitech\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] E:\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Alcohol.exe Autorun] E:\Alcohol 120%\Alcohol 120\Alcohol.exe /startup

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [bitTorrent] “E:\bittorrent\bittorrent.exe” --force_start_minimized

O4 - HKCU…\Run: [ADS] C:\Windows\ADS.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “E:\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU…\Run: [AlcoholAutomount] “E:\Alcohol 120%\axcmd.exe” /automount

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = E:\UniSpiker-2.6\uni_spiker-2.6.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = E:\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = E:\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://E:\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://E:\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://E:\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Add to AMV Convert Tool… - E:\MP3 Player Utilities 4.00\AMVConverter\grab.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xportar a Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - E:\MP3 Player Utilities 4.00\MediaManager\grab.html

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{4CF55310-4483-446B-AB4C-050B5CDDFCF1}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - E:\Avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - E:\Avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - E:\Avast\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - E:\Avast\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

bartek767 proszę objąć log w tagi według zasad opisanych w dziale Bezpieczeństwo, do którego przenoszę ten temat.

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jeżeli któryś z nich będzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Folder i plik zaznaczony na czerwono usuń ręcznie z dysku w trybie awaryjnym natomiast wpisy HijackThis.

Jeśli nie masz już zainstalowanego programu SpyCatcher, to usuń dodatkowo wpis:

Po wykonaniu wklej log z ComboFix.