Tak jeszcze nie miałem. Prosze o sprawdzenie loga


(Badzi) #1

od pewnego czasu po otrzymaniu jakiejś poczty z 3 zał.(jpg i gif) zaczął mi wyłaczać sie komputer. Pierwszy raz wyłaczył mi sie po zamknieciu Outloka zaraz po odebraniu wiadomości. Przeorałem całego kompa (bo podejrzewam ,że tam był jakis wirus) wszystkimi dostepnymi oflinami, a mam na stałe zainstalowana Pandę platinum 7. i nic nie znalazły :frowning: Mam Win XP+SP2. Na poczatku miałem problemy z aktualizacja bazy vir w Pandzie - teraz jest OK. Teraz mam problem z netem. Niby mam połaczenie z netem ale nic nie odbiera i nie wysyła (martwy). Strony w IExplo tez są zamrożone, outlok nic nie odbiera. Przy tym komputer jest zamulony i niby nic nie mam otwarte a dysk twardy przerabia cos i przerabia. Znalazłem na tej stronie cos o logach i Hijacku ale sie nie znam. Moze ktos po sprawdzeniu Loga coś znajdzie i pomoże.

mój LOG:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:07:14, on 2005-04-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

D:\Program Files\CFosSpeed\spd.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\apvxdwin.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\essspk.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

D:\Program Files\CFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

D:\Program Files\English Translator 3\HandyDict.exe

D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

D:\HIJACK\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\program files\Adobe\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [EssSpkPhone] essspk.exe

O4 - HKLM..\Run: [sonork] "D:\Program Files\heyoSONORK\heyoSONORK.exe" -auto

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045 -lock

O4 - HKLM..\Run: [CloneCDTray] "D:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM..\Run: [cFosSpeed] D:\Program Files\CFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM..\Run: [myfastupdate] C:\WINDOWS\system32\myfastupdate.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKCU..\Run: [sP_ENGLISH] D:\Program Files\English Translator 3\HandyDict.exe -minimize

O4 - HKCU..\Run: [skype] "D:\Program Files\Skrype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [spybotSD TeaTimer] D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {2A32B14F-4D29-4EA3-AC54-E9B19F436CE7} (Scanner Class) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/TDECntrl.CAB

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... vSniff.cab

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 5696613312

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... /cabsa.cab

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004 ... scan53.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{3E17803E-391B-4D3C-93EE-E13A5A7308F9}: NameServer = 195.116.116.100

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - D:\Program Files\CFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe


(Musg) #2

usun za pomoca hijacka

z wylaczonym przywracaniem systemu

nastepnie jesli znasz te wpisy to zostaw jesli nie to zafixuj

za pomoca hijacka zafixuj jeszcze

i daj raz jeszcze log


(Badzi) #3

jestem juz po restarcie bo juz straciłem (zamarło połaczenie). zafixowałem Logi

03-Toolbar: FlashGet Bar

023-Service: cFosSpeed System Service

pozostałe znam.

teraz Nowy log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:36:10, on 2005-04-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

D:\Program Files\CFosSpeed\spd.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\apvxdwin.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\essspk.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

D:\Program Files\CFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

D:\Program Files\English Translator 3\HandyDict.exe

D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

D:\HIJACK\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\program files\Adobe\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [EssSpkPhone] essspk.exe

O4 - HKLM..\Run: [sonork] "D:\Program Files\heyoSONORK\heyoSONORK.exe" -auto

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045 -lock

O4 - HKLM..\Run: [CloneCDTray] "D:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM..\Run: [cFosSpeed] D:\Program Files\CFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM..\Run: [myfastupdate] C:\WINDOWS\system32\myfastupdate.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKCU..\Run: [sP_ENGLISH] D:\Program Files\English Translator 3\HandyDict.exe -minimize

O4 - HKCU..\Run: [skype] "D:\Program Files\Skrype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [spybotSD TeaTimer] D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {2A32B14F-4D29-4EA3-AC54-E9B19F436CE7} (Scanner Class) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/TDECntrl.CAB

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... vSniff.cab

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 5696613312

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... /cabsa.cab

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004 ... scan53.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{3E17803E-391B-4D3C-93EE-E13A5A7308F9}: NameServer = 195.116.116.100

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - D:\Program Files\CFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe


(Musg) #4

sprobuj jeszcze tych programow:

http://www.pcworld.pl/ftp/pc/programy/4 ... r.2.1.html

http://www.neuber.com/taskmanager/

sciagnij jeszcze ten program i napisz co pokazał po lewej stronie okna:

http://www.cexx.org/lspfix.htm


(Badzi) #5

mam juz 3 programy w LPX-Fix pisze po lewej:

mswsock.dll TCP/IP

winrnr.dll NTDS

wshbth.dll Obszar nazwa Bluetooth

rsvpsp.dll [protocol handler]

niewiem jak zamiescic zrzuty ekranowe tych programów co sciagnałem. jeden jerst po PL to OK a drugi ANG i tu jest problem, boje sie go ruszac bo cos zepsuje


(Musg) #6

usun ten wpis za pomoca lsp-restatrt i sprawdz czy dziala:

Zaznacz I know what I'm doing następnie zaznaczasz ten plik i za pomocą >> przenosisz do Remove

i klikasz Finish>>


(Badzi) #7

Bluetooth to do komórki do przesyłamia dzwonków i obrazów, ale wyrzuciłem i chyba działa. Niewiem co mówia do mnie te 2 pozostałe programy :frowning:


(Musg) #8

http://imageshack.us/

i ok

a co z netem

działa szybciej?


(Badzi) #9

net działa jak działał aby tylko sie nie ZAMROZIŁ

Próbuje wysłac obraz

inspektor2zm.th.jpg

udało sie :smiley: to jeszcze jedem . Sprawdz czy wszystko OKI.i dzieki za wszystko. Może bedzie wszystko działac.

taksmenager0cy.th.jpg


(Musg) #10

ten obraz nic nowego nie pokazał.Wszystko juz znamy.Ale ...

znasz to?


(Badzi) #11

Niemoge tego sie pozbyc.

Usuwałem w trybie awaryjnym i tymi 3 programami i dalej jest :frowning:

Niechce sie Fixsowac


(Musg) #12

pobieraj

http://www.bleepingcomputer.com/files/killbox.php

wpisujesz-sciezynke--

(cFosSpeedS)

i usuwasz

sprawa zalatwiona


(Gutek) #13

wpis OK to sterownik dla modemów DSL oraz routerów i dizała tylko wpis 023 jako (file missing) lecz to błąd hijacka :stuck_out_tongue:


(Badzi) #14

zawiesił mi sie znowu Internet Explorer i Outlok. Czy wystarczy odinstalowac obydwa i ponownie zainstalowac w dodaj element window??

miałem ten sterownik CFosSpeed ale odinstalowałem wyzucilem go w trybie awaryjnym, Wyrzucałem tez z rejestru i nadal sie pokacje w Hijacku.

Net całą noc chodził, pracował eMułek i pobierał i wysyłał wszystko. Komputer sie nie zawiesił, ale Internet Explorer i Outlok był nieaktywny (białe okna). SFosSpeed wywaliłem Hijackiem udało sie ale jeszcze przy starcie kompa program spybot-sarsh&destroy-Rezydent wyskakuje z hasłem czy zmienic wpis w rejestrze.Przy starcie sysytemu wyskakuje komunikat : Generic Host Process for Win32 Services napotkał problem i musi zostac zamkniety Co to ma znaczyć , czy nie jest to skutek naszych działań.Pozdrawiam


(Kuz5) #15

Za pomocą programu :arrow: Worms Doors Cleaner 1.4.1 poblokuj porty wszystkie mają być zaznaczone na zielono


(Gutek) #16

Jeżeli nie ma neo to NetBios powinien być na żołto, albo nie zaznaczony ponieważ nie uzyska połączenia :lol:


(Badzi) #17

OKi zrobione. Miałem 2 pierwsze od gory na czerwono

wsrodku na zółto dwa na dole nazielono.

Odinstalowałem i powtórnie zainstalowałem Internet Explorer i Outlok. Teraz czekamy co sie bedzie działo. NO I MOZR OBEDZIE SIE BEZ FORMATU :stuck_out_tongue:


(Badzi) #18

Net znowu zamarł. Połaczenie ustanowione a UL i DL -zero. Przy restarcie mialem komunikat >>>Program Centinel VxD kończy prace<<. Moze to on wszystko chrzani. Niemoge go znśleść.


(Musg) #19

czy mozesz jeszcze przeinstalowac pande?

Sprobuj ,ostatecznie to nie zaszkodzi,a moze da jakies rezultaty?