Tancerka poszukuje programu do zarządzania playlistą ;)


(Różowa) #1

Cześć!

Zwracam się do Was z nietypową prośbą...

Szukam programu, który pozwoliłby na dopasowanie utworu dla danej tancerki.

Czyli: Załóżmy, że tancerek jest 10, każda z nich przynosi folder po 5 utworów lub więcej.

I teraz.... Tancerki tańczą wg ustalonej kolejności czyli jeśli jest ich 10 to co dziesiąty utwór będzie z folderu tancerki A. Przy każdej kolejnej rundzie chciałabym, żeby z folderu był grany kolejny utwór.

Powiecie, żeby poukładać w Winampie ale... W momencie kiedy tancerka B idzie na taniec prywatny wypada z kolejki i cała lista idzie się... no wiecie :wink: Więc fajnie by było gdyby cały folder z jej utworami dało się wyłączyć z kolejki i wówczas przy 9 tancerkach utwory tancerki A lecą co 9 utwór. Oczywiście miałoby to też zastosowanie na początku pracy przy ustalaniu, które z dziewczyn są w danym dniu obecne.

Wiem, że trochę skomplikowane ale mam nadzieję, że pomożenie :slight_smile:


(system) #2

W Winampie tylko tyle że do każdej tancerki która ma swój repertuar zrób jej listę odtwarzania…

czyli masz np. 10 utworów i robisz z tego playliste np. M3U do każdej tancerki

i każda tancerka ma swoją playliste w M3U.

Do tego włączasz wiele Winampów i każdy Winamp jest dla każdej tancerki… inaczej nie potrafie wytłumaczyć :lol:

i po prostu ręcznie musisz sterować później


(Różowa) #3

Tak to sama mogłabym zrobić… :stuck_out_tongue: Chciałabym, żeby to było w jak największym stopniu zautomatyzowane i niewymagające całonocnej obsługi :wink:


(system) #4

To takich cudów nie ma, chyba że komuś zapłacisz żeby napisał Ci taki program… bo trudno nie było by takie coś stworzyć

lub rozejrzyj się niektórzy sami się pytają jakie aplikacje stworzyć na życzenie :lol:


(Różowa) #5

Nie jestem wielkim znawcą ale wiem, że takie programy istnieją :wink: Np. Jazler FM ma taką funkcję ale on niestety kosztuje majątek…


(Jawor87) #6

Ok Różowa, napisałem Ci mały skrypt - generator playlisty do winampa

On Error Resume Next


Const WINDOW_HANDLE = 0

Const BIF_EDITBOX = &H10

Const BIF_NONEWFOLDER = &H0200

Const BIF_RETURNONLYFSDIRS = &H1


Set objShell = CreateObject("Shell.Application")

Set wshShell = CreateObject("WScript.Shell")

Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


'**Browse For Folder To Be Processed

strPrompt = "Please select the folder to process."

intOptions = BIF_RETURNONLYFSDIRS + BIF_NONEWFOLDER + BIF_EDITBOX

strTargetPath = wshShell.SpecialFolders("MyComputer")

strFolderPath = Browse4Folder(strPrompt, intOptions, strTargetPath)


Set objNewFile = objFSO.CreateTextFile(strFolderPath & "\playlista.m3u", True)

Set objFolder = objFSO.GetFolder(strFolderPath)

Set objSubfolders = objFolder.Subfolders


nFolders = 0

tmpFiles = 0

maxFiles = 0

Dim tmpTab(100,100)


For Each folder In objSubfolders

	Set subFolderFiles = folder.Files

	nFolders = nFolders + 1

	For Each file In subFolderFiles

		tmpFiles = tmpFiles + 1

		tmpTab(nFolders, tmpFiles) = file.Path	

	Next

	If tmpFiles > maxFiles Then

		maxFiles = tmpFiles

	End If

	tmpFiles = 0

Next


For j = 1 to maxFiles

	For i = 1 to nFolders

		objNewFile.WriteLine(tmpTab(i, j))

	Next

NextobjNewFile.Close


'**Browse4Folder Function

Function Browse4Folder(strPrompt, intOptions, strRoot)

	Dim objFolder, objFolderItem


	On Error Resume Next


	Set objFolder = objShell.BrowseForFolder(0, strPrompt, intOptions, strRoot)

 	If (objFolder Is Nothing) Then

 		Wscript.Quit

	End If

 	Set objFolderItem = objFolder.Self

 	Browse4Folder = objFolderItem.Path

 	Set objFolderItem = Nothing

 	Set objFolder = Nothing

End Function

Skopiuj całość do notatnika i zapisz jako “Twoja_ulubiona_nazwa_pliku.vbs”

Instrukcja użycia (gdy chcesz stworzyć nową playlistę lub uaktualnić starą) :

 • uruchamiasz Twoja_ulubiona_nazwa_pliku.vbs (poprzez dwukrotne kliknięcie)

 • wskazujesz katalog, w którym masz katalogi z piosenkami tancerek

 • klikasz ok

 • w katalogu, który wskazałaś tworzy się plik “playlista.m3u”

 • klikasz 2 razy na “playlista.m3u” i gotowe

P.S.

Całość działa do max 99 tancerek i 99 piosenek na każdą tancerkę

P.S.2.

Tak wiem kod nie jest najpiękniejszy, ale działa, a biorąc pod uwagę, że jeszcze 2h temu nie wiedziałem prawie nic o VB to raczej nie jest tragicznie :wink:


(Różowa) #7

Próbowałam kilka razy z tym skryptem ale efekt jest cały czas ten sam - tak jakbym zaznaczyła kilka folderów i przeciągnęła do Winampa… :frowning:

Ale doceniam i dziękuję za dobre chęci :slight_smile: