Tapeta nie idzie zmienic


(Djkarolek) #1

Witam mam problem iz moja siostra weszła na jakas strone z grami i automatycznie wrzuciła sie jej strona i pisze gry.pl i nie idzie jej zmienic chce zmienic tapete ale nie idzie cały czas ta sama jak to usunąc?


(Mayster X) #2

wcześniej wszystko było ok ??

może na początek log ... może to być spowodowane syfem :

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654


(fiesta) #3

Wklej loga z HijackThis:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654


(Djkarolek) #4
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 07:28:58, on 2006-06-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\DJX-ME~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.078\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.0.1:808

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [CorelDRAW Graphics Suite 11b] D:\Program Files\Corel\Corel Graphics 12\Languages\EN\Programs\Registration.exe /title="CorelDRAW Graphics Suite 12" /date=062006 serial=DR12WEX-1504397-kty lang=EN

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0D69368D-187D-480E-9404-0880F3BDC091}: NameServer = 192.168.0.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0D69368D-187D-480E-9404-0880F3BDC091}: NameServer = 192.168.0.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0D69368D-187D-480E-9404-0880F3BDC091}: NameServer = 192.168.0.1

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{0D69368D-187D-480E-9404-0880F3BDC091}: NameServer = 192.168.0.1

O20 - Winlogon Notify: PCANotify - C:\WINDOWS\SYSTEM32\PCANotify.dll

O21 - SSODL: Messenger - {E8D784AA-D0EB-D8AD-AF02-17E2E53F7563} - C:\WINDOWS\help\drwtsn32.hlp

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: pcAnywhere Host Service (awhost32) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\pcAnywhere\awhost32.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

(Danielm86) #5

wyczyść cache przeglądarki. Znajdz element docelowy tapety i skasuj.


(Mayster X) #6

Log wygląda na ok

Pobierz program Ewido zrób update i przeskanuj

Przeczyść rejestr programem jv16 PowerTools

Opcje rejestru -> Narzędzia -> Czyszczenie rejestru -> Po zakończeniu dajemy -> Wybierz -> Wybór specjalny - > Pozycje które mozna bezpiecznie usunąć


(Gutek) #7

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij podwójnie zrobiony plik i potwierdź >>> reset kompa

Po tym, jeśli jeszcze nie zadziała, proszę się upewnić iż jest:

Prawy klik na Pulpit >>> Właściwości >>> Pulpit >>> Dostosuj Pulpit >>> Sieć Web >>> odznaczona opcja Blokuj elementy pulpitu

Nie da nic to to wklej log z Silenta - http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654


(Djkarolek) #8

Dzieki Wielkie pomogło! !!