Tapeta: Spyware detected on your computer... Sprawdzenie log


(Respectrulez) #1

Tak na początek to jestem nowy i się jeszcze w tym wszystkim nie orjentuję, ale złapałem wirusa i zminiła mi sie tapetka na Spyware detected on Your computer. Niby chyba wszystko pousuwałem różnymi programami, ale nie wiem czykomputer jest już czysty więc prosze o sprawdzenie loga.

ComboFix 08-09-14.02 - Sako Met 2008-09-15 10:24:22.3 - FAT32 x86

Uruchomiony z: C:\Documents and Settings\Sako Met\Pulpit\ComboFix.exe

UWAGA - TEN KOMPUTER NIE MA ZAINSTALOWANEJ KONSOLI ODZYSKIWANIA!!

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2008-08-15 do 2008-09-15 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-09-15 09:49 . 2008-09-15 09:49

2008-09-15 09:49 . 2008-09-15 09:49

2008-09-15 09:37 . 2008-09-15 09:37

2008-09-15 09:12 . 2008-09-15 09:12

2008-09-15 09:12 . 2008-09-15 09:12

2008-09-15 08:58 . 2008-09-15 08:58

2008-09-04 12:57 . 2008-09-04 12:57

2008-08-21 08:48 . 2007-09-28 18:35 196,608 --a------ C:\WINDOWS\RunInf.exe

2008-08-21 08:48 . 2007-09-28 18:35 102,400 --a------ C:\WINDOWS\system32\R3DTWIA.dll

2008-08-20 10:35 . 2008-08-20 10:35

2008-08-20 07:03 . 2008-08-20 07:03

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-07-18 20:10 94,920 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\cdm.dll

2008-07-18 20:10 94,920 ----a-w C:\WINDOWS\system32\cdm.dll

2008-07-18 20:10 53,448 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

2008-07-18 20:10 53,448 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuauclt.exe

2008-07-18 20:10 45,768 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wups2.dll

2008-07-18 20:10 36,552 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wups.dll

2008-07-18 20:10 36,552 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wups.dll

2008-07-18 20:09 563,912 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll

2008-07-18 20:09 563,912 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuapi.dll

2008-07-18 20:09 325,832 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll

2008-07-18 20:09 325,832 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wucltui.dll

2008-07-18 20:09 205,000 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll

2008-07-18 20:09 205,000 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuweb.dll

2008-07-18 20:09 1,811,656 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll

2008-07-18 20:09 1,811,656 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuaueng.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Komunikator"="C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" [2008-01-15 6290944]

"SUPERAntiSpyware"="C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe" [2008-09-03 1576176]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ATICCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2005-08-06 61440]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" [2005-11-10 36975]

"OrderReminder"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe" [2006-01-30 98304]

"AvMenu"="C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe" [2008-08-14 514568]

"ABRegmon"="C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ABregmon.exe" [2007-10-23 348160]

"ArcaCheck"="C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ArcaCheck.exe" [2008-06-19 637448]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 15360]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

ATI CATALYST - pasek zadaä.lnk - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe [2005-08-06 61440]

Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-24 29696]

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"= "C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL" [2008-05-13 77824]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify!saswinlogon]

2008-07-23 16:28 352256 C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Kaf66.sys]

@="Driver"

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^Rupsmon Daemon.lnk]

path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\Rupsmon Daemon.lnk

backup=C:\WINDOWS\pss\Rupsmon Daemon.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^Sako Met^Menu Start^Programy^Autostart^OpenOffice.org 2.0.3.lnk]

path=C:\Documents and Settings\Sako Met\Menu Start\Programy\Autostart\OpenOffice.org 2.0.3.lnk

backup=C:\WINDOWS\pss\OpenOffice.org 2.0.3.lnkStartup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LGODDFU]

--a------ 2005-04-12 10:11 229376 C:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]

--a------ 2001-07-09 11:50 155648 C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusOverride"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"C:\Program Files\NetView\NNV.exe"=

"C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe"=

R1 ABTDI;ABTDI;C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ABTDI.sys [2008-02-29 51208]

R2 ABFileMon;ArcaBit FileMonitor;C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\FileMonSV.exe [2008-05-21 154120]

R2 ArcaBit.TaskScheduler;ArcaBit.TaskScheduler;C:\Program Files\ArcaBit\Common\TaskScheduler.exe [2007-10-25 151552]

R2 AVUpdate;ArcaBit Update Service;C:\PROGRA~1\ARCABIT\ARCAUP~1\update.exe [2008-04-01 117256]

R2 MSSQL$INSERTGT;SQL Server (INSERTGT);C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe [2006-04-14 28933976]

R3 ABFLT;ArcaBit File Monitor Driver;C:\PROGRA~1\ARCABIT\ARCAVIR\ABFLT.sys [2008-01-22 37896]

R3 ArcaBit.Core.Configurator;ArcaBit.Core.Configurator;C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe [2008-02-01 200704]

R3 ArcaBit.Core.LoggingService;ArcaBit.Core.LoggingService;C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe [2008-02-01 237568]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{599195e0-3d0f-11dd-a5bc-0015f2d986c0}]

\Shell\AutoRun\command - wscript.exe ..vbs

\Shell\open\command - wscript.exe ..vbs

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{5b83619e-e9db-11dc-a53e-0015f2d986c0}]

\Shell\AutoRun\command - EXPLORER.EXE

\Shell\explore\Command - EXPLORER.EXE

\Shell\open\Command - EXPLORER.EXE

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{af64848c-5196-11dd-a5e3-0015f2d986c0}]

\Shell\AutoRun\command - G:\x.com

\Shell\explore\Command - G:\x.com

\Shell\open\Command - G:\x.com

.

  • USUNIĘTO PUSTE WPISY - - - -

HKCU-Run-Winsvr - C:\WINDOWS\system32\winhst32.exe5632.exe

HKCU-Run-Gadu-Gadu - C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

HKLM-Run-AntiVirus Update Scheduler V2.14C - C:\WINDOWS\system32\winsock32.exe

Notify-qwbcamzb - qwbcamzb.dll

MSConfigStartUp-Gadu-Gadu - C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

.

------- Skan uzupełniający -------

.

R0 -: HKCU-Main,Start Page = hxxp://www.wp.pl/

O8 -: Eksport do programu Microsoft Excel - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O17 -: HKLM\CCS\Interface{ACB37EAE-38A2-48A2-93E8-ECBEA51A5E87}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-09-15 10:25:48

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 FAT NTAPI

skanowanie ukrytych procesów ...

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

skanowanie ukrytych plików ...

skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0

**************************************************************************

.

Czas ukończenia: 2008-09-15 10:26:15

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-09-15 08:26:14

Przed: 16,975,708,160 bajt˘w wolnych

Po: 16,978,575,360 bajt˘w wolnych

126 --- E O F --- 2008-09-15 07:38:09


(Spandau) #2

wklej do notatnika:

Zapisz plik jako CFScript.txt najlepiej aby ikonka tego pliku znajdowała się obok ikonki ComboFix.exe

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe powinno rozpocząć się usuwanie po tym daj log na forum.

Usuń ręcznie folder C:\Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.


(Respectrulez) #3

Dzieki za pomoc. Już chyba wszystko usuniete. A oto i nowy log:

ComboFix 08-09-14.02 - Sako Met 2008-09-15 11:55:58.5 - FAT32 x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.549 [GMT 2:00]

Uruchomiony z: C:\Documents and Settings\Sako Met\Pulpit\ComboFix.exe

UWAGA - TEN KOMPUTER NIE MA ZAINSTALOWANEJ KONSOLI ODZYSKIWANIA!!

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2008-08-15 do 2008-09-15 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-09-15 11:55 . 2008-09-15 11:55

2008-09-15 09:49 . 2008-09-15 09:49

2008-09-15 09:49 . 2008-09-15 09:49

2008-09-15 09:37 . 2008-09-15 09:37

2008-09-15 09:12 . 2008-09-15 09:12

2008-09-15 09:12 . 2008-09-15 09:12

2008-09-15 08:58 . 2008-09-15 08:58

2008-09-04 12:57 . 2008-09-04 12:57

2008-08-21 08:48 . 2007-09-28 18:35 196,608 --a------ C:\WINDOWS\RunInf.exe

2008-08-21 08:48 . 2007-09-28 18:35 102,400 --a------ C:\WINDOWS\system32\R3DTWIA.dll

2008-08-20 10:35 . 2008-08-20 10:35

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-07-18 20:10 94,920 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\cdm.dll

2008-07-18 20:10 94,920 ----a-w C:\WINDOWS\system32\cdm.dll

2008-07-18 20:10 53,448 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

2008-07-18 20:10 53,448 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuauclt.exe

2008-07-18 20:10 45,768 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wups2.dll

2008-07-18 20:10 36,552 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wups.dll

2008-07-18 20:10 36,552 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wups.dll

2008-07-18 20:09 563,912 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll

2008-07-18 20:09 563,912 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuapi.dll

2008-07-18 20:09 325,832 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll

2008-07-18 20:09 325,832 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wucltui.dll

2008-07-18 20:09 205,000 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll

2008-07-18 20:09 205,000 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuweb.dll

2008-07-18 20:09 1,811,656 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll

2008-07-18 20:09 1,811,656 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuaueng.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Komunikator"="C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" [2008-01-15 6290944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ATICCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2005-08-06 61440]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" [2005-11-10 36975]

"OrderReminder"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe" [2006-01-30 98304]

"AvMenu"="C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe" [2008-08-14 514568]

"ABRegmon"="C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ABregmon.exe" [2007-10-23 348160]

"ArcaCheck"="C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ArcaCheck.exe" [2008-06-19 637448]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 15360]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

ATI CATALYST - pasek zadaä.lnk - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe [2005-08-06 61440]

Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-24 29696]

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"= "C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL" [2008-05-13 77824]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify!saswinlogon]

2008-07-23 16:28 352256 C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^Rupsmon Daemon.lnk]

path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\Rupsmon Daemon.lnk

backup=C:\WINDOWS\pss\Rupsmon Daemon.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^Sako Met^Menu Start^Programy^Autostart^OpenOffice.org 2.0.3.lnk]

path=C:\Documents and Settings\Sako Met\Menu Start\Programy\Autostart\OpenOffice.org 2.0.3.lnk

backup=C:\WINDOWS\pss\OpenOffice.org 2.0.3.lnkStartup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LGODDFU]

--a------ 2005-04-12 10:11 229376 C:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]

--a------ 2001-07-09 11:50 155648 C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusOverride"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"C:\Program Files\NetView\NNV.exe"=

"C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe"=

R1 ABTDI;ABTDI;C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ABTDI.sys [2008-02-29 51208]

R2 ABFileMon;ArcaBit FileMonitor;C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\FileMonSV.exe [2008-05-21 154120]

R2 ArcaBit.TaskScheduler;ArcaBit.TaskScheduler;C:\Program Files\ArcaBit\Common\TaskScheduler.exe [2007-10-25 151552]

R2 AVUpdate;ArcaBit Update Service;C:\PROGRA~1\ARCABIT\ARCAUP~1\update.exe [2008-04-01 117256]

R2 MSSQL$INSERTGT;SQL Server (INSERTGT);C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe [2006-04-14 28933976]

R3 ABFLT;ArcaBit File Monitor Driver;C:\PROGRA~1\ARCABIT\ARCAVIR\ABFLT.sys [2008-01-22 37896]

R3 ArcaBit.Core.Configurator;ArcaBit.Core.Configurator;C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe [2008-02-01 200704]

S3 ArcaBit.Core.LoggingService;ArcaBit.Core.LoggingService;C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe [2008-02-01 237568]

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

R0 -: HKCU-Main,Start Page = hxxp://www.wp.pl/

O8 -: Eksport do programu Microsoft Excel - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O17 -: HKLM\CCS\Interface{ACB37EAE-38A2-48A2-93E8-ECBEA51A5E87}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-09-15 11:57:04

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 FAT NTAPI

skanowanie ukrytych procesów ...

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

skanowanie ukrytych plików ...

skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0

**************************************************************************

.

Czas ukończenia: 2008-09-15 11:57:29

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-09-15 09:57:28

ComboFix2.txt 2008-09-15 09:50:22

Przed: 16,873,652,224 bajt˘w wolnych

Po: 16,868,491,264 bajt˘w wolnych

108 --- E O F --- 2008-09-15 09:55:24


(Spandau) #4

Log wygląda na czysty.

usuń folder C: \Qoobox oraz instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść system oraz rejestr CCleaner

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar Mój komputer Kaspersky Online Scanner Uruchom pod IE daj raport na forum

lub Dr.WEB CureIt!