Target w Drag & Zones


(Pavobe Reg) #1

Krótko:

Jak we wtyczce Drag & DropZones dla FireFoxa ustawić, aby wyszukiwania otwierały się w kolejnej karcie?