Task manager


(Agent59539368) #1

aa nie działa mi manager zadań i regedit i wkurza nie to więc coś z tym trzeba zrobić

ComboFix 08-11-23.01 - adam 2008-11-24 13:55:19.1 - NTFSx86

(huber2t) #2

Do wyleczenia pendrive z wirusów użyj

Perlovg Removal Tool

Flash Disinfector

lub format

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

Folder::

c:\program files\AskBarDis


Registry::

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98}"=-

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]

"{3041D03E-FD4B-44E0-B742-2D9B88305F98}"=-

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"DisableTaskMgr"=-

"DisableRegistryTools"=-

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{5785f75e-0abc-11dd-b283-00030d7025d1}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{83c4aa95-79bd-11dc-9374-806e6f6e6963}]

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link