Temperatura cewek a stabilność pracy komputera


(D@widoS) #1

Witam

Czy temperatura cewek znajdujących się a płycie głównej ma wpływ na prace komputera ?


(Technik Elektro) #2

nie