"ten program nie może wyświetlić strony sieci web"


(Marclew) #1

Witam

Po włacznieu komputera w normalnym trybie do konta użytkownika na całym ekranie pojawia się białe tło z napisem "Ten program nie może wyświetlić strony sieci web, itd." Jedyną sznsą na odpalenie windowsa jest uruchomienie go w trybie awaryjnym.

Proszę o pomoc.

plik extras:

http://wklej.to/QHif1

plik OLT:

http://wklej.to/27eRn


(deFco247) #2

W białe dolne okno Własne opcje skanowania/skrypt w OTL wklej:

Uruchom to poprzez Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Po restarcie wykonaj nowy zestaw logów OTL oraz pokaż raport z usuwania OTL powstały po wykonaniu powyższego skryptu.


(Marclew) #3

po skanowaniu nie pokazał się plik extras pozostałe poniżej. komputer już włancza sięnormalnie Bardzo dziękuję za pomoc.

http://wklej.to/z3iYd

All processes killed

========== OTL ==========

Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-1020242107-2819444422-645057758-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\\{21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068}\ not found.

Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-1020242107-2819444422-645057758-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\txjaqfdmimflfcs deleted successfully.

C:\ProgramData\txjaqfdm.exe moved successfully.

========== FILES ==========

C:\ProgramData\msdacsnmivkesaz folder moved successfully.

========== COMMANDS ==========


[EMPTYTEMP]


User: admin

->Temp folder emptied: 499818 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 880389 bytes

->Java cache emptied: 26578032 bytes

->Opera cache emptied: 20184947 bytes

->Flash cache emptied: 0 bytes


User: All Users


User: Default

->Temp folder emptied: 0 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes


User: Default User

->Temp folder emptied: 0 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes


User: Public


%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot%\System32 (64bit) .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes

Windows Temp folder emptied: 579934 bytes

%systemroot%\sysnative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files folder emptied: 36046069 bytes

RecycleBin emptied: 514827896 bytes


Total Files Cleaned = 572,00 mb[EMPTYFLASH]


User: admin

->Flash cache emptied: 0 bytes


User: All Users


User: Default


User: Default User


User: Public


Total Flash Files Cleaned = 0,00 mbOTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 10192012_133700


Files\Folders moved on Reboot...

C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\FXSAPIDebugLogFile.txt moved successfully.


PendingFileRenameOperations files...


Registry entries deleted on Reboot...