"Teraz mozsz bezpiecznie wyłączyć komputer" - jak


(Zajac) #1

tak jak w temacie jak w win xp sp2 wyłączyć to powiadomienie "Teraz mozsz bezpiecznie wyłączyć komputer"????


(Mithnick24) #2

żeby ten komunikat wyłączyć zmień w rejestrze :

registry Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

Value Name: PowerdownAfterShutdown

Data Type: REG_SZ (String Value)

Value Data: (0 = default, 1 = power down)

a w panelu

Panel Sterowania / Opcje zasilania / Zasilanie APM (czy jakos tak). Zaznacz opcje korzystania z zasilania APM. I wszystko..