Test antywirusów w chmurze


(Adrian1877) #1

Obecnie oferowane usługi w chmurze bardzo chętnie wykorzystywane są przez wiele osób prywatnych i organizacji. Powodem dla którego nazywamy tę usługę "chmurą" jest fakt, że dane zostały przeniesione z naszej firmy/serwerowni w inne miejsce, czyli na serwery dostawcy usługi. Natomiast jak to się ma do antywirusów? Czy wykorzystanie chmury obliczeniowej do celów wykrywania zagrożeń będzie, a może nawet już jest skuteczniejsze niż klasyczne programy zabezpieczające?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, zapraszamy do zapoznania się z http://avlab.pl/page/antywirusy_w_chmurze_-_test_wykrywalnosci