"The 3D Preview is disabled" - Stery ATI


(Matejo Master) #1

Zainstalowałem sterowniki obrazu ATI i w okienkach do zmiany ustawień pisze "The 3D Preview is disabled" jak to włączyć?