[Thundenbird] Przesłane potwierdzenie przeczytania w wysłanych

Witam,