Tlanzlator Niemiecki


(Meteo17) #1

pOSZUKUJE SŁOWNIKA DO NIEMIECKIEGO tLANZLATORA


(Wolin) #2

Nie ma to jak netykieta :?

:arrow: http://www.ling.pl/