Tlen $ gg mod-problem


(Sadekdawid) #1

Próbowałem zrobić, na moim forum tlen & gg w użytkownikach i końcowy efekt to.Może da się sprawdzić co zrobiłem źle albo ktoś zna prostszy sposób??


(lazikar) #2

Zapewne w pliku index.php zwaliłeś kod.

Masz kopie plików które zmieniałes??


(Sadekdawid) #3

mam

ale w tym modzie nie trzeba było zmieniąć index.php, tylko:

## Files To Edit: 15

##

## /viewtopic.php

## /memberlist.php

## /includes/usercp_register.php

## /includes/usercp_viewprofile.php

## /includes/usercp_avatar.php

## /admin/admin_board.php 

## /admin/admin_users.php 

## /language/[your language]/lang_main.php

## /language/[your language]/lang_admin.php

## /templates/[your template]/memberlist_body.tpl

## /templates/[your template]/profile_view_body.tpl

## /templates/[your template]/profile_add_body_body.tpl

## /templates/[your template]/viewtopic_body.tpl

## /templates/[your template]/admin/board_config_body.tpl

## /templates/[your template]/admin/user_edit_body.tpl

## /templates/[your template]/subSilver.cfg