Tłumaczenie


(system) #1

Możecie mi pomóc?

Chcę napisać e-mail do Arsena Toderasa z zespołu O-ZONE.

Przetłumaczycie mi to na niemiecki? (w ostateczności na english).

Jesteście najlepszym zespołem na świecie (jak dla kogo).

Tysiące fanów czeka na wasz powrót.

Nie możecie ich zawieść, O-ZONE musi na nowo powstać.

Wasze piosenki są natchnieniem dla wielu młodych ludzi.

Musicie powrócić.

Wasza trójka jest jedną z najlepszych, jak nie najlepszą na świecie, a wasze piosenki umilają życie ludziom i budzą mały dreszczyk emocji u każdego z nas.

Gdyby nie wy, świat nie byłby tak fantastyczny i zakręcony jak jest teraz.

Bez was na świecie zrobiło się smutno.

Wszyscy fani w Polse i innych krajach świata oczekują na wasz powrót!!

Dragostea Din Tei, Despre Tine, Lonize, Fiesta De La Noche, Chitarele, Numai Tu, In Doi, Number 1, Te Voi Lubi, Tune UP, VIP, Ciao Bambina!

To są prawdziwe przeboje na świecie, jesteście super zespołem, wiary i otuchy życzą wam polscy fani.


(system) #2

Tłumaczenie z Deutsch Translator 2


(Bambit) #3

Ihr die beste Gruppe seid auf der Welt (wie für wen).

Er tausend Fans wartet auf eurer Rückkehr.

Ihr könnt sie nicht versagen, Über - ZONE muss auf neu entstehen.

Euer Lieder eine Einflößung sind für viele jung der Menschen.

Ihr müsst zurückkehren.

Eure Drei ist eine mit best, wie nicht best auf die Welt, und euer Lieder machen angenehm ein Korn Menschen und wecken klein einen Schauder der Emotion bei jedem von uns.

Nicht ihr, Welt es wenn er wäre so phantastisch nicht und verschraubt wie es ist jetzt.

Es machte sich ohne euch auf der Welt traurig.

Aller Fans in Polse und er ander Länder der Welt erwartet auf eurer Rückkehr!!

Dragostea Din Tei, Despre Tine, Lonize, Fiesta De La Noche, Chitarele, Numai Hier, In Melkt, 1 Number, Dieser Voi Mag, Tune die UP, VIP, Ciao Bambina!

Das wirkliche Schlager ist auf der Welt, ihr seid eine super Gruppe, eines Glaube und Mutes wünscht euch polnische Fans.

to jest z programu deutsch translator2, więc wiesz mogą być nieścisłości :wink:


(system) #4

Dzięks wielkie. 8)


(Adampigan) #5

Tłumaczenie z english translator 3.2

You are the best team on world (how for who).

It thousands fans waits on your return.

You can not them disappoint, About - ZONE has on newly to to come into being.

Your songs are for many men's młodych inspiration.

You have to return.

Your three is one from the best, as not the best on world, and your songs make pleasant rye men and they wake little the thrill of emotion at every of us.

Not you, world if would would not be so fantastic and winding how it is now.

It without you on world got sadly.

All fans in Poland and they wait on your return different countries of world!!

The Dragostea the Din the Tei, Despre the Tine, Lonize, Fiesta De La the Noche, Chitarele, Numai Here In Milks, Number 1, These Voi Likes, the Tune of up, VIP, Ciao the Bambina!

These are on world true hits, you are super team, belief and reassurances wish you Polish fans.


(Jarkis) #6

Translantika:

You are the best team in the world (how for whom).

He is waiting for fans' thousands for your return.

You aren't able to disappoint them, O-ZONE has to rise again.

Your songs are an inspiration for how many young people.

You have to return.

Your three is single from best, like not best in the world, and your songs are making the life more pleasant for people and they are arousing the small thrill of the emotion at each of us.

If not for you, the world wouldn't be so fantastic and mixed-up as it is now.

It was getting sad without you in the world.

All fans are expecting your return in Polse and other countries of the world!!

Dragostea Din Tei, Despre Tine, Lonize, the Fiesta De La Noche, Chitarele, Numai here, In is milking, Number 1, the ones Voi likes, Tune UP, VIP, Ciao Bambina!

These are true hits in the world, you are super with team, Polish fans wish you the confession and comfort.


(inż. Piniol) #7

Piniol :stuck_out_tongue:

You're the best band (as for who).

Thousands of fans are waiting foru you're come back.

Yo canno't dissapoint them, O-ZONE must emerge again.

You're songs are inspiration for many younge people.

You must come back.

You're threesome is one of the best, as not fairest in the world , and you're songs makes life more pleasent and they arouse a small thrill of emotions in each of us.

If not You world wouldn't be so fantastic and and mixed-up as it is now.

Without You world would be sad.

All fans in Poland and in other countries are waiting for Your come back.

Dragostea Din Tei, Despre Tine, Lonize, Fiesta De La Noche, Chitarele, Numai Tu, In Doi, Number 1, Te Voi Lubi, Tune UP, VIP, Ciao Bambina!

These are the real world hits, You're superbe band, polish fans wish you faith and reassurance .