Tlumaczenie


(Kitas5) #1

Witam moglby mi to ktos przetlumaczyc na polski??

Cash Payment in Euro

You may also order Hattrick Manager by sending 5 euro in cash in an envelope together with your team information.

Put the 5 € bill in an envelope together with a paper that includes the following:

Your name (your real name, not your hattrick username)

Your team ID (check here if you don't know what your team ID is)

Your e-mail address

Your team's name

Send it to the following address:

Stefan Pettersson

Sorögatan 13, 2 tr

164 41 Kista

Sweden

As soon as it arrives the registration key will be e-mailed to you.

For those who think that sending cash in postal mail may be insecure, I may tell that out of several hundreds of mails not a single one has been lost. You may also ask at your post office to send the mail as "recommended".

Z gory dziekuje!!


(zagorskid) #2

Zapłata gotówkowa w Euro

Możesz też zamówić Hattrick Manager do wysyłania 5 euro w gotówce w kopercie razem z twoją zespołową informacją.

Położył 5 € rachunek w kopercie razem z papierem, który zawiera co następuje:

Twoje imię (twoje prawdziwe imię, nie twoja nazwa użytkownika hattrick)

Twój zespół ID (sprawdź tutaj, jeśli nie wiesz co twój zespół ID jest)

Twój adres poczty elektroniczny

Imię twojego zespołu

Wyślij to poszły za adresem:

Stefan Pettersson

Sorögatan 13, 2 tr

164 41 Kista

Szwecja

Skoro tylko to przyjeżdża rejestracyjny klucz będzie e wysłany pocztę do ciebie.

Dla tych, które myślą, że ta posyłająca spieniężać pocztową pocztę może być niepewna, I mogę powiedzieć, że z kilku setkami poczt nie pojedynczy został zaginięty. Możesz też spytać w twoim urzędzie pocztowym wysłać pocztę jako “polecony”.

ET :slight_smile: