4235346546757658


(2362347326gg) #1

32143254365768789874


(Sebos99) #2

Na giełdach ze sprzętem elektronicznym...