-


(Ngtiynvsei) #1

-


(MarS) #2

Zerknij do rejestru:

  1. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  2. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Runonce

  3. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  4. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

Tutaj powinien się znaleźć wpis dotyczący tego programu, ewentualnie pomocny będzie StartupCPL http://www.mlin.net/StartupCPL.shtml


(Leon$) #3

Pomocny będzie log HijackThis http://www.searchengines.pl/Narzedzia-HijackThis-i-Silent-Runners-t15989.html

:slight_smile: