Torpig lub inne badziewie


(Kpsk) #1

W czasie skanowania Spybot - Search & Destroy wyświetla komunikat o Torpigu oraz o podejrzanych plikach

Zaznaczam usunięcie, ale po ponownym uruchomieniu dziad nadal siedzi. Z kolei Trojan Remover przy skanowaniu coś wykryje z lokalizacji

E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.dll

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtmlSvc\Parameters\"ServiceDll"

ale nic z tym dalej nie robi. Przy skanowaniu "ręcznym" skanowaniu powyższych plików, jak i całych dysków, Trojan Remover już nie podejrzanego nie widzi. O avast! Antivirus już nie wspomnę nawet. Poniżej log z HijackThis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:29:26, on 2007-06-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

G:\VMware Player\vmware-authd.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe

E:\WINDOWS\system32\vmnat.exe

E:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

E:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

E:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

E:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

E:\Program Files\Copy Handler\ch.exe

E:\WINDOWS\system32\notepad.exe

E:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

E:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

D:\Program Files\Total Video Converter\tvp.exe

C:\Downloads\dupa\twojstary\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - E:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Skrót do strony właściwości High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] E:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Copy Handler] E:\Program Files\Copy Handler\ch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] E:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Anti Trojan Elite] E:\Program Files\Anti Trojan Elite\TJEnder.exe :NO

O4 - Startup: SAM.lnk = E:\Program Files\SAM\SAM.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - E:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - E:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9BA2FD4D-6B92-4204-A237-38D04F8E622D}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A417A598-6871-4DBB-884D-ED27521BC836}: NameServer = 192.168.1.1

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - E:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - E:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - E:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - G:\VMware Player\vmware-authd.exe

O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - E:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe

O23 - Service: VMware Virtual Mount Manager Extended (vmount2) - VMware, Inc. - E:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe

O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - E:\WINDOWS\system32\vmnat.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - E:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

(Joan Sunshine) #2

Ściągasz narzędzie KillBox, zaznaczasz Delete on Reboot, potem klikasz All Files i wklejasz do pola Full Path of File to Delete ścieżkę:

E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.dll

Klikasz X i reset sysa.

usuń wpisy, daj loga z SilentRunners

Skan AVG AntySpyware 7.5 po update, wklej raport.

Użyj ATF-Cleaner w trybie awaryjnym – wyczyści tempy.


(Kpsk) #3

To po tych wszystkich czynnościaciach:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:36:01, on 2007-06-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

E:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

E:\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

G:\VMware Player\vmware-authd.exe

E:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe

E:\WINDOWS\system32\vmnat.exe

E:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

E:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

E:\Program Files\Copy Handler\ch.exe

E:\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

E:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Downloads\dupa\twojstary\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - E:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Skrót do strony właściwości High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] E:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Copy Handler] E:\Program Files\Copy Handler\ch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [Anti Trojan Elite] E:\Program Files\Anti Trojan Elite\TJEnder.exe :NO

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "E:\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"

O4 - Startup: SAM.lnk = E:\Program Files\SAM\SAM.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - E:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - E:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - E:\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9BA2FD4D-6B92-4204-A237-38D04F8E622D}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A417A598-6871-4DBB-884D-ED27521BC836}: NameServer = 192.168.1.1

O20 - Winlogon Notify: klogon - E:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - E:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - E:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - E:\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - E:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - E:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - G:\VMware Player\vmware-authd.exe

O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - E:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe

O23 - Service: VMware Virtual Mount Manager Extended (vmount2) - VMware, Inc. - E:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe

O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - E:\WINDOWS\system32\vmnat.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - E:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"FAST Defrag" = "(empty string)" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Skrót do strony właściwości High Definition Audio" = "HDAudPropShortcut.exe" ["Windows (R) Server 2003 DDK provider"]

"Cmaudio" = "RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd" [MS]

"Zone Labs Client" = "E:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" ["Zone Labs, LLC"]

"QD FastAndSafe" = "(empty string)" [file not found]

"Copy Handler" = "E:\Program Files\Copy Handler\ch.exe" [" "]

"Tweak UI" = "RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp" [MS]

"AT-Watch" = "(empty string)" [file not found]

"Anti Trojan Elite" = "E:\Program Files\Anti Trojan Elite\TJEnder.exe :NO" ["ISecSoft"]

"AVP" = ""E:\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"" ["Kaspersky Lab"]


HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\

>{881dd1c5-3dcf-431b-b061-f3f88e8be88a}\(Default) = "Outlook Express"

                    \StubPath = "E:\WINDOWS\system32\shmgrate.exe OCInstallUserConfigOE" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "IeCatch5 Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll" ["FlashGet"]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}" = "Shell Extensions for RealOne Player"

 -> {HKLM...CLSID} = "RealOne Player Context Menu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\ACE Mega CoDecS Pack\SystemS\RealMedia\rpshell.dll" ["RealNetworks, Inc."]

"{5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000}" = "Catalyst Context Menu extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "SimpleShlExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\atiacmxx.dll" [empty string]

"{416651E4-9C3C-11D9-8BDE-F66BAD1E3F3A}" = "PhoneBrowser"

 -> {HKLM...CLSID} = "Nokia Phone Browser"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PhoneBrowser.dll" ["Nokia"]

"{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}" = "7-Zip Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}" = "Statystyki ochrony WWW"

 -> {HKLM...CLSID} = "Statystyki ochrony WWW"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll" ["Kaspersky Lab"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

<> "{57B86673-276A-48B2-BAE7-C6DBB3020EB8}" = "AVG Anti-Spyware 7.5"

 -> {HKLM...CLSID} = "CShellExecuteHookImpl Object"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\shellexecutehook.dll" ["GRISOFT s.r.o."]


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\

<> "BootExecute" = "autocheck autochk *"|"lsdelete" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]

<> klogon\DLLName = "E:\WINDOWS\system32\klogon.dll" ["Kaspersky Lab"]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

7-Zip\(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

AVG Anti-Spyware\(Default) = "{8934FCEF-F5B8-468f-951F-78A921CD3920}"

 -> {HKLM...CLSID} = "CContextScan Object"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\context.dll" ["GRISOFT s.r.o."]

CopyHandlerShellExt\(Default) = "{E7A4C2DA-F3AF-4145-AC19-E3B215306A54}"

 -> {HKLM...CLSID} = "MenuExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Copy Handler\chext.dll" [empty string]

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Kaspersky Anti-Virus 6.0\ShellEx.dll" ["Kaspersky Lab"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

7-Zip\(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

AVG Anti-Spyware\(Default) = "{8934FCEF-F5B8-468f-951F-78A921CD3920}"

 -> {HKLM...CLSID} = "CContextScan Object"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\context.dll" ["GRISOFT s.r.o."]

CopyHandlerShellExt\(Default) = "{E7A4C2DA-F3AF-4145-AC19-E3B215306A54}"

 -> {HKLM...CLSID} = "MenuExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Copy Handler\chext.dll" [empty string]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

CopyHandlerShellExt\(Default) = "{E7A4C2DA-F3AF-4145-AC19-E3B215306A54}"

 -> {HKLM...CLSID} = "MenuExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Copy Handler\chext.dll" [empty string]

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Kaspersky Anti-Virus 6.0\ShellEx.dll" ["Kaspersky Lab"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"DisableRegistryTools" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|System|

Prevent access to registry editing tools}


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellStateStartup items in "AD" & "All Users" startup folders:

----------------------------------------------------


E:\Documents and Settings\AD\Menu Start\Programy\Autostart

"SAM" -> shortcut to: "E:\Program Files\SAM\SAM.exe" [file not found]Enabled Scheduled Tasks:

------------------------


"Symantec Drmc" -> launches: "E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SymDrmc.exe /CUSTOM /SCHEDULE" [null data]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 26

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3}" = "FlashGet Bar"

 -> {HKLM...CLSID} = "FlashGet Bar"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll" ["Amaze Soft"]


Explorer Bars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\Software\Classes\CLSID\{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}\(Default) = "Statystyki ochrony WWW"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "E:\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll" ["Kaspersky Lab"]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Badanie"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}"


{1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E}\

"ButtonText" = "Statystyki ochrony WWW"


{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Badanie"


{D6E814A0-E0C5-11D4-8D29-0050BA6940E3}\

"ButtonText" = "FlashGet"

"MenuText" = "&FlashGet"

"Exec" = "E:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe" ["FlashGet.com"]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Ad-Aware 2007 Service, aawservice, ""E:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe"" ["Lavasoft AB"]

AVG Anti-Spyware Guard, AVG Anti-Spyware Guard, "E:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe" ["GRISOFT s.r.o."]

Kaspersky Anti-Virus 6.0, AVP, ""E:\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" -r" ["Kaspersky Lab"]

TrueVector Internet Monitor, vsmon, "E:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe -service" ["Zone Labs, LLC"]

VMware Authorization Service, VMAuthdService, "G:\VMware Player\vmware-authd.exe" ["VMware, Inc."]

VMware DHCP Service, VMnetDHCP, "E:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe" ["VMware, Inc."]

VMware NAT Service, VMware NAT Service, "E:\WINDOWS\system32\vmnat.exe" ["VMware, Inc."]

VMware Virtual Mount Manager Extended, vmount2, ""E:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe"" ["VMware, Inc."]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "E:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Canon BJ Language Monitor PIXMA iP3000\Driver = "CNMLM61.DLL" ["CANON INC."]

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]----------

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 44 seconds, including 3 seconds for message boxes)

(Gutek) #4

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Daj log z Combofix