Total Cmd - narz. wielokr. zamiany - kat. niższego poziomu


(Mm Urbanek) #1

Chodzi mi o to, by - podczas używania Narzędzia Wielokrotnej Zamiany w Total Commanderze - program uwzględniał katalogi niższego poziomu, bo zamienianie plików w skomplikowanej strukturze folderów poprzez wchodzenie w każdy folder i wywoływanie tegoż narzędzia, nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń.


(Saracen) #2

Wchodzisz do folderu z podfolderami w których chcesz dokonać zmian i naciskasz Ctrl+B - otrzymasz widok wszystkich plików znajdujących się w bieżącym folderze oraz we wszystkich podfolderach na jednej liście, tak jakby wszystkie były zebrane w jednym folderze. Wystarczy wówczas wybrać wszystkie (albo określone) pliki i zastosować narzędzie do zmiany nazwy.