Total Commander 8.51a - znajdywanie plików wg kryteriów


(Djzon) #1

Total Commander 8.51a - znajdywanie plików wg kryteriów


#2

Możesz przeszukiwać też wyniki wyszukiwania. Więc w konkretnym przypadku, poszukaj plików większych niż 0.1KB, a następnie w wynikach poszukaj takich, które są mniejsze niż 12 KB.


(Djzon) #3

Rozwiązane.