Total commander opcja

jak w total commanderze ustawić abo po zaznaczeniu folderu pokazywało jego wielkość??

O ile się nie mylę, to opcja ta jest aktywna domyślnie. Jednak “wielkość” folderu nie jat pokazywana po samym jego zaznaczeniu. Aby zobaczyć tę informację należy po zaznaczeniu folderu nacisnąć klawisz spacji.

Jeśli to nie zadziała to sprawdź czy w menu Konfiguracja -> Menu -> Menu główne w sekcji Operacja masz zaznaczoną opcję " Oblicz przestrzeń zajmowaną przez katalogi po wybraniu za pomocą klawisza spacji"

wielkie dzięki sdar