Total Recorder i zapis w formacie mp3


(Narnijka) #1

Jak ustawić w tym programie, żeby plik był zapisywany w formacie mp3? :frowning: