Tożsamości w windows mail live 2011


(dao) #1

czy w programie wskazanym w tytule jest możliwość tworzenia więcej niż jednej tożsamości ?


(k038) #2

nie ,W programie Mail nie można tworzyć tożsamości (Metoda używana w programie Outlook Express, umożliwiająca wielu osobom współużytkowanie tego samego komputera w celu oddzielnego przechowywania ich wiadomości e-mail. Tożsamości nie są używane w programie Mail.) wiadomości e-mail programu Microsoft Outlook Express. Zamiast tego, aby poczta e-mail każdego użytkownika była chroniona hasłem, należy utworzyć osobne konto użytkownika i hasło systemu Windows dla każdej osoby, która chce korzystać z programu Mail na tym komputerze. http://help.live.com/Help.aspx?market=p ... SignUp.htm