Tracenie pakietów, skoki ms


(Harnos1995) #1

Witam, od paru dni mam problemy z internetem. Trace pakiety, ms skacze co chwile. Szukałem rozwiązań w internecie ale nic nie znalazłem przydatnego. Czy znalazłaby się jakaś osoba która pomoże mi rozwiązać ten problem?


(ADR1991) #2

Jak wygląda Twoje połączenie z internetem? Gdzie tracisz te pakiety?


(roobal) #3

Ogólnie do zdiagnozowania problemu, przydałyby się konkrety. Uruchom wiersz poleceń i podaj wyniki poniższych poleceń :arrow: kopiowanie-wynikow-polecen-wiersza-polecen-windows-t499881.html

ipconfig /all

netsh int ip show config

route print

ping -n 20 dobreprogramy.pl

tracert dobreprogramy.pl

Pobierz program WinMTR :arrow: http://www.dobreprogramy.pl/WinMTR,Prog ... 12587.html wykonaj test na dowolnym serwerze w internecie i podaj tu statystyki. Uwaga! Test trzeba zakończyć, wciskając przycisk stop. Statystyki możesz zapisać do pliku tekstowego przy użyciu opcji Export TEXT.

Wjedź na strony speedtest.net oraz pingtest.net i podaj wyniki, po zakończeniu testów pojawią się specjalne kody do wklejenia na forum.


(Harnos1995) #4

ipconfig /all

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\KAROL>ipconfig /all


Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Random-Laptop

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

  Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 Wireless Network Adapter

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 78-E4-00-5D-F2-59

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::3403:a705:5d0d:4739%18(Preferowane)


  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.11.103(Preferowane)

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 23 grudnia 2012 10:04:01

  Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 23 grudnia 2012 11:04:01

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.11.1

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.11.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 444130304

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-18-36-5A-E8-00-24-54-89-0B-97


  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.11.1

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 11:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:146c:14ed:a3c8:3c69(Pref

erowane)

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::146c:14ed:a3c8:3c69%25(Preferowane)


  Brama domyślna. . . . . . . . . . : ::

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony


Karta tunelowa isatap.{202A3C57-DF01-4816-B5F8-6464A79B78A7}:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #4

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


C:\Users\KAROL>

C:\Users\KAROL>netsh int ip show config


Konfiguracja interfejsu Połączenie sieci bezprzewodowej

  DHCP włączone: Tak

  Adres IP: 192.168.11.103

  Prefiks podsieci: 192.168.11.0/24 (maska 255.255.255.0)

  Brama domyślna: 192.168.11.1

  Metryka bramy: 0

  Metryka interfejsu: 25

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: 192.168.11.1

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak


Konfiguracja interfejsu Loopback Pseudo-Interface 1

  DHCP włączone: Nie

  Adres IP: 127.0.0.1

  Prefiks podsieci: 127.0.0.0/8 (maska 255.0.0.0)

  Metryka interfejsu: 50

  Statycznie skonfigurowane serwery DNS: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Statycznie skonfigurowane serwery WINS: BrakC:\Users\KAROL>

C:\Users\KAROL>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

 18...78 e4 00 5d f2 59 ......Atheros AR9285 Wireless Network Adapter

 1...........................Software Loopback Interface 1

 25...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

 33...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #4

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.11.1 192.168.11.103 25

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

   192.168.11.0 255.255.255.0 On-link 192.168.11.103 281

  192.168.11.103 255.255.255.255 On-link 192.168.11.103 281

  192.168.11.255 255.255.255.255 On-link 192.168.11.103 281

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.11.103 281

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.11.103 281

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 25 58 ::/0 On-link

 1 306 ::1/128 On-link

 25 58 2001::/32 On-link

 25 306 2001:0:5ef5:79fd:146c:14ed:a3c8:3c69/128

                  On-link

 25 306 fe80::/64 On-link

 18 281 fe80::/64 On-link

 25 306 fe80::146c:14ed:a3c8:3c69/128

                  On-link

 18 281 fe80::3403:a705:5d0d:4739/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 25 306 ff00::/8 On-link

 18 281 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 0 4294967295 2620:9b::/96 On-link

 0 4294967295 2620:9b::/96 On-link

===========================================================================


C:\Users\KAROL>

C:\Users\KAROL>ping -n dobreprogramy.pl

Zła wartość dla opcji -n, właściwy zakres: od 1 do 4294967295.


C:\Users\KAROL>ping -n 20 dobreprogramy.pl


Badanie dobreprogramy.pl [194.0.171.150] z 32 bajtami danych:

Upłynął limit czasu żądania.

Upłynął limit czasu żądania.

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=16ms TTL=119

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=23ms TTL=119

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=15ms TTL=119

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=15ms TTL=119

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=16ms TTL=119

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=15ms TTL=119

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=15ms TTL=119

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=16ms TTL=119

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=92ms TTL=119

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=192ms TTL=119

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=86ms TTL=119

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=57ms TTL=119

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=162ms TTL=119

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=20ms TTL=119

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=19ms TTL=119

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=21ms TTL=119

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=30ms TTL=119

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=19ms TTL=119


Statystyka badania ping dla 194.0.171.150:

  Pakiety: Wysłane = 20, Odebrane = 18, Utracone = 2

       (10% straty),

Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:

  Minimum = 15 ms, Maksimum = 192 ms, Czas średni = 46 ms


C:\Users\KAROL>

C:\Users\KAROL>tracert dobreprogramy.pl


Śledzenie trasy do dobreprogramy.pl [194.0.171.150]

z maksymalną liczbą 30 przeskoków:


 1 3 ms 2 ms 2 ms 192.168.11.1

 2 5 ms 5 ms 5 ms 10.1.3.1

 3 8 ms 5 ms 6 ms 192.168.1.1

 4 * 9 ms 7 ms 10.1.1.1

 5 * 237 ms * 92.55.195.149

 6 * * * Upłynął limit czasu żądania.

 7 * * * Upłynął limit czasu żądania.

 8 17 ms 16 ms 17 ms hawe.plix.pl [195.182.218.235]

 9 * 21 ms 17 ms xenium.plix.pl [195.182.218.145]

 10 16 ms 19 ms 17 ms nlb-web.xenium.pl [194.0.171.150]


Śledzenie zakończone.


C:\Users\KAROL>

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.11.1 - 0 | 141 | 141 | 2 | 5 | 96 | 3 |

| 10.1.3.1 - 13 | 94 | 82 | 5 | 67 | 407 | 6 |

| 192.168.1.1 - 10 | 102 | 92 | 4 | 82 | 1060 | 4 |

| 10.1.1.1 - 15 | 90 | 77 | 8 | 65 | 408 | 8 |

| 92.55.195.149 - 13 | 94 | 82 | 8 | 66 | 534 | 17 |

| No response from host - 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| hawe.plix.pl - 13 | 94 | 82 | 14 | 68 | 368 | 33 |

| xenium.plix.pl - 17 | 86 | 72 | 0 | 65 | 336 | 21 |

| nlb-web.xenium.pl - 12 | 98 | 87 | 15 | 84 | 1064 | 20 |

| ________________________________________________|______ | ______|______ | ______|______ | ______ |


  WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

2390380696.png

wszystko co mi wypadło, sry że tak obszernie to wyszło : /


(roobal) #5

Widać, że problem jest, wygląda na to, że po stronie operatora. Daj jeszcze wynik ze strony pingtest.net.


(Harnos1995) #6

74376452.png

jeszcze jedno dodam że posiadam radiówkę więc nie mam dostępu do routera


(roobal) #7

Dobrze, że o tym wspominasz. Wygląda na to, problem leży po stronie dostawcy, powinieneś mu zgłosić problem i podać wyniki poleceń, o które tu prosiłem, a szczególnie statystyki z WinMTR i testy ze stron. Jeśli łączysz się bezpośrednio z siecią dostawcy, to widać, że wina nie leży po twojej stronie, na pierwszym skoku nie ma żadnych problemów, to jest router twojego dostawcy, problemy zaczynają się na drugim skoku, tj. pomiędzy pierwszym routerem twojego ISP, a drugim routerem. Sam nic na to nie poradzisz.