Trojan.Anserin - wyczyszczenie systemu


(Habaziu) #1

witam

Jak usunąć mam Trojan.Anserin w system32\msasvc.exe

Program nie chce usunąć, recznie też nie da rady

POMOCY !


(adam9870) #2

Proszę wkleić na Forum zestaw logów:

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654


(Habaziu) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:51:35, on 2006-12-08

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINNT\system32\crypserv.exe

D:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\msasvc.exe

D:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\SAMSUN~1\SAMSUN~1\2.0p\MOUSE32A.EXE

C:\WINNT\system32\wuauclt.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.206\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = \blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\system32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LWBMOUSE] C:\PROGRA~1\SAMSUN~1\SAMSUN~1\2.0p\MOUSE32A.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] D:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: NVIDIA Product Registration.lnk = D:\download\nv_survey.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O15 - Trusted Zone: www.master70.biz

O15 - Trusted Zone: www.master71.biz

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1124535636551

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINNT\system32\NavLogon.dll

O21 - SSODL: hksrv.dll - {9C1BDCA0-F03B-4375-86B1-CB338A1BB387} - hksrv.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Crypkey License - Kenonic Controls Ltd. - C:\WINNT\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: Microsoft authenticate service (MsaSvc) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\msasvc.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

(adam9870) #4

Nie trzymaj hijacka w TEMPie bądź innym katalogu tymczasowym. Umieść go np. na pulpicie.

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jeżeli któryś z nich będzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz usługę Microsoft authenticate service następnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz MsaSvc => Ok i zresetuj komputer.

Ściągasz program KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\WINNT\system32\msasvc.exe

Klikasz X czerwony i restart kompa.

Usuń wpisy w hjt.

Dla pewności możesz użyć narzędzia SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym i pokazać raport (c:\rapport.txt).

Po wykonaniu proszę wkleić nowy log z Hijacka oraz SilentRunners.


(Habaziu) #5

wielkie dzięki :smiley: :smiley: :smiley:


(Bbieniol) #6

Przykro mi, ale tak Cie nie wypuścimy :slight_smile: Wklej kontrolnie zestaw logów - HijackThis + Silent Runners