Trojan.Downloader.Banload.AM


(Ewageo) #1

Trojan.Downloader.Banload.AM - cos takiego wykrył mi skan spyware.

Siedzi on w rejestrze min w:HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\FWCFG

Nie wiem czy to usuwac, bo wiaze sie z windowsem.

ponizej log:


(Gblade) #2

skasuj hijackiem

skasuj, jeśli możesz

Wklej loga z silent runners.


(Ewageo) #3

Silent runners:


(Gblade) #4

log ogólnie ok

Otwórz edytor rejestru Start >>> Uruchom >>> regedit i przejdź do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager

Tam kliknij podwójnie na wartość BootExecute i z okienka usuń wszystko z wyjątkiem autocheck autochk *