trojan-downloader.BAT.ftp -proszę o sprawdzenie loga


(Aska P7) #1

witam,

mam problem z trojanem, kaspersky go wykrywa i usuwa (C:\WINDOWS\system32\o), ale on za każdym uruchmieniem komputera się znowu pojawia, nie znam się na tym i niepotrafię go usunąć, proszę o sprawdzenia loga i pomoc:


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:49:23, on 2007-11-05

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.allegro.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM..\Run: [00PCTFW] "C:\Program Files\firewall\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe" -s

O4 - HKLM..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU..\Run: [AnyDVD] C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-725345543-1202660629-839522115-1003..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-725345543-1202660629-839522115-1003..\Run: [AnyDVD] C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonlreg/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virus ... nicode.cab

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Firewall Plus (PCToolsFirewallPlus) - PC Tools - C:\Program Files\firewall\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

--

End of file - 5070 bytes

dzięki :smiley:


(jessica) #2

W logu jest tylko ten legalny szpieg od Realteka.

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz (V) >> Fix checked.

Jeśli ten opisany przez Ciebie robak powraca, to:

Zamknij robaczywe porty przy pomocy --> Windows Worms Doors Cleaner

Ustaw znaczki na zielono, Netbios może być na żółto.

Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Daj tu log z ComboFix .

jessi


(Aska P7) #3

oto log z ComboFix:

problem z trojanem pozostał (już nie z jednym, ale z 3)

Kaspersky wykrywa: Trojan.Win32.Inject.jt, Trojan-Downloader.BAT.ftp.ab i Backdoor.Win32.Rbot.djt, nie wiem co mam z tym zrobić, nie wiem też czy są one szkodliwe, siędzą gdzieś w systemie i za każdym uruchomieniem komputera się ujawniają,

z góry dzięki za odpowiedź


(jessica) #4

Wklej do Notatnika :

File::

C:\WINDOWS\system32\systemsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\ssyst3m32.exe

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Daj ten log i napisz, gdzie Kasper wykrywa te Trojany (ścieżki).

jessi


(Aska P7) #5

a oto ścieżki wykryte przez kaspersky:

usunięto: wirus Email-Worm.Win32.Banwarum.e Plik: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\K7N7IFQP\172.29.2[1]

usunięto: wirus Email-Worm.Win32.Banwarum.e Plik: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\K7N7IFQP\172.29.4[1]

usunięto: wirus Email-Worm.Win32.Banwarum.e Plik: C:\System Volume Information_restore{FFE9F428-9551-4018-B6F7-021A73406AA4}\RP26\A0003982.dll

usunięto: wirus Email-Worm.Win32.Banwarum.e Plik: C:\System Volume Information_restore{FFE9F428-9551-4018-B6F7-021A73406AA4}\RP26\A0003982.dll

usunięto: wirus Email-Worm.Win32.Banwarum.e Plik: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\TM2SCQG0\172.29.0[1]

usunięto: wirus Email-Worm.Win32.Banwarum.e Plik: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\7I1A10P0\172.29.1[1]

usunięto: wirus Email-Worm.Win32.Banwarum.e Plik: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\IPGY4PRV\172.29.4[1]

usunięto: wirus Email-Worm.Win32.Banwarum.e Plik: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\K7N7IFQP\172.29.3[1]

usunięto: wirus Email-Worm.Win32.Banwarum.e Plik: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\TM2SCQG0\172.29.3[1]

usunięto: Koń trojański Backdoor.Win32.Rbot.btd Plik: C:\WINDOWS\system32\ssyst3m32.exe//PE_Patch.DotFix//UPX

usunięto: Koń trojański Backdoor.Win32.Rbot.adf Plik: C:\WINDOWS\system32\GetWayLayer.exe

usunięto: Koń trojański Backdoor.Win32.Rbot.dzw Plik: C:\WINDOWS\system32\agl23.exe

usunięto: Koń trojański Backdoor.Win32.Rbot.djt Plik: C:\WINDOWS\system32\winlist.exe//PE_Patch.Enigma//Enigma

usunięto: wirus Email-Worm.Win32.Banwarum.e Plik: C:\WINDOWS\system32\mszsrn32.dll

usunięto: Koń trojański Trojan-Downloader.BAT.Ftp.ab Plik: C:\WINDOWS\system32\o

nie odnaleziono: Koń trojański Trojan.Win32.Inject.jt Plik: C:\DOCUME~1\Puczary\USTAWI~1\Temp\fvdnvkqm.dll

nie odnaleziono: Koń trojański Trojan.Win32.Inject.jt Plik: C:\DOCUME~1\Puczary\USTAWI~1\Temp\fvdnvkqm.dll

Proszę o pomoc, bo znowu wykryłKaspersky konia i on się schował :slight_smile:


(jessica) #6

Wklej do Notatnika :

File::

C:\WINDOWS\system32\mszsrn32.dll

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Skoro to tak powraca, to jeszcze dodatkowo:

Użyj --SDFix

Uwaga: Da się go uruchomić tylko w Trybie Awaryjnym.

Pokaż Report.txt znajdujący się w folderze SDFix.

I daj także oczywiście log z ComboFixa, który powstanie w czasie usuwania.

jessi


(Aska P7) #7

oto log zrobiony tak jak mówiłaś:

oraz report.txt z SDfix:

Pozdrawiam gorąco i prosze o dalszą pomoc. Z góry dziękuje

Złączono Posta : 06.11.2007 (Wto) 17:53

oto log zrobiony tak jak mówiłaś:

oraz report.txt z SDfix:

Pozdrawiam gorąco i prosze o dalszą pomoc. Z góry dziękuje


(jessica) #8

Z logu wynika, że jest czysto.

Nie wiem natomiast, co się stało z plikiem "mszsrn32.dll" , króry miał być usuwany.

Ani SDFix, ani ComboFix go nie usuwał, aw logu go nie ma. :slight_smile:

Wyparował?

jessi


(Aska P7) #9

Nie wiem a bardzo bym chciała wiedzieć bo zaczyna mnie to denerwować, a teraz pojawił się nowy trojan "trojan.generic" o co tu chodzi??