Trojan-Downloader.win32.agent.VPL

(Adamo1592) #1

D:\System Volume Information_restore{1016D97C-FBDD-4C66-AF54-01A8C390E0D4}\RP236\A0427458.exe Zainfekowanych: Trojan-Downloader.Win32.Agent.vpl pominięty

Co z tym zrobić? Czemu ten trojan szkodzi? Co kilka godzin miałem problemy z łączem to może on to powodował?

Zakładam drugi temat, bo ten trojan ma inne rozszerzenie, a że ja się nie znam to może to jest jakaś różnica.

Pomocy. #-o

(huber2t) #2

Wyłącz i Włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Podaj log z combofix

W dniu 11.07.2008 , o godzinie 13:46 został dopisany post przez huber2t

Wyłącz i Włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Podaj log z combofix

(Adamo1592) #3

ComboFix 08-07-10.1 - Admin 2008-07-11 14:12:00.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.99 [GMT 2:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Admin\Pulpit\ComboFix.exe

* Created a new restore point

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED!!

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Starware347

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Starware347\buttons\FindIt.bmp

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Starware347\buttons\FindItHot.bmp

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Starware347\buttons\findithotxp.png

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Starware347\buttons\finditxp.png

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Starware347\buttons\Highlight.bmp

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Starware347\buttons\HighlightHot.bmp

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Starware347\buttons\highlighthotxp.png

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Starware347\buttons\highlightxp.png

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Starware347\buttons\jokesearch.bmp

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Starware347\buttons\logo.bmp

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Starware347\buttons\logoxp.bmp

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Starware347\buttons\pranks.bmp

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Starware347\contexts\error.xml

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Starware347\contexts\related.xml

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Starware347\contexts\travel.xml

C:\Documents and Settings\TOMEK\Dane aplikacji\Starware347

C:\Documents and Settings\TOMEK\Dane aplikacji\Starware347\Manager\ManagerOptions.xml

C:\Documents and Settings\TOMEK\Dane aplikacji\Starware347\Manager\ManagerOptions.xml.backup

C:\Program Files\Starware347

C:\Program Files\Starware347\brand.bmp

C:\Program Files\Starware347\icons\star_16.ico

C:\Program Files\Starware347\Starware347Config.xml

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-06-11 to 2008-07-11 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-07-11 10:50 . 2008-07-11 10:50

2008-07-11 10:50 . 2008-07-11 10:50

2008-07-11 10:49 . 2008-07-11 10:49

2008-07-08 22:20 . 2008-07-09 14:30

2008-06-11 04:08 . 2008-06-14 20:01 273,024 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthport.sys

2008-06-11 04:08 . 2008-06-14 20:01 273,024 -----c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\bthport.sys

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-07-11 11:43 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Admin\Dane aplikacji\MEGAUPLOADTOOLBAR

2008-07-06 20:35 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Admin\Dane aplikacji\Tlen.pl

2008-07-02 08:23 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Admin\Dane aplikacji\Tibia

2008-06-20 17:42 246,784 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll

2008-06-20 10:45 360,320 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip.sys

2008-06-20 10:44 138,368 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\afd.sys

2008-06-20 09:52 225,920 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip6.sys

2008-06-20 08:26 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe

2008-06-20 08:24 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Admin\Dane aplikacji\AdobeUM

2008-06-09 04:28 --------- d-----w C:\Program Files\eMule

2008-06-07 09:48 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Admin\Dane aplikacji\Skype

2008-06-07 09:46 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Admin\Dane aplikacji\skypePM

2008-06-01 19:34 --------- d-----w C:\Program Files\Pedagoguery Software

2008-05-27 13:22 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Admin\Dane aplikacji\Image Zone Express

2008-05-07 05:16 1,291,264 ----a-w C:\WINDOWS\system32\quartz.dll

2008-04-23 07:20 826,368 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wininet.dll

2008-03-24 13:10 32 ----a-w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ezsid.dat

2006-06-23 13:48 32,768 ----a-w C:\WINDOWS\inf\UpdateUSB.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [2004-08-04 14:00 15360]

“MSMSGS”=“C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” [2004-10-13 18:24 1694208]

“Gadu-Gadu”=“D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” [2008-03-20 12:04 2127296]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“UMonit”=“C:\WINDOWS\system32\umonit.exe” [2003-08-21 14:47 49152]

“avast!”=“C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [2008-05-16 01:19 79224]

“SunJavaUpdateSched”=“C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe” [2008-02-22 05:25 144784]

“NeroFilterCheck”=“C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe” [2001-07-09 11:50 155648]

“WinampAgent”=“D:\Program Files\Winamp\winampa.exe” [2007-02-13 20:29 35328]

“RemoteControl”=“D:\PowerDVD\PDVDServ.exe” [2004-11-02 20:24 32768]

“igfxtray”=“C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe” [2006-02-07 09:39 94208]

“igfxhkcmd”=“C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe” [2006-02-07 09:36 77824]

“igfxpers”=“C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe” [2006-02-07 09:40 118784]

“HP Software Update”=“C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe” [2006-12-10 22:52 49152]

“RTHDCPL”=“RTHDCPL.EXE” [2007-11-06 11:50 16855552 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE” [2004-08-04 14:00 15360]

[HKLM~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

“%windir%\system32\sessmgr.exe”=

“%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe”=

“D:\Program Files\WapSter\AQQ\AQQ.exe”=

“D:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\AQQ.exe”=

“C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe”=

[HKLM~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

“9911:TCP”= 9911:TCP:BitComet 9911 TCP

“9911:UDP”= 9911:UDP:BitComet 9911 UDP

R1 aswSP;avast! Self Protection;C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2008-05-16 01:20]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2008-05-16 01:16]

R3 fixustor;fixustor;C:\WINDOWS\system32\drivers\fixustor.sys [2003-08-21 14:49]

S3 ctlsb16;Sterownik Creative SB16/AWE32/AWE64 (WDM);C:\WINDOWS\system32\drivers\ctlsb16.sys [2001-08-17 21:19]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{e3e8f618-5109-11db-8651-0014851fe043}]

\Shell\AutoRun\command - J:\Autorun.exe

*Newly Created Service* - CATCHME

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-07-11 14:15:49

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes …

scanning hidden autostart entries …

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

UMonit = C:\WINDOWS\system32\umonit.exe?eader\WinXP\fixustor.sys???#?C?US???8???UB???w???tq ?l???|p??|???m??|d??w???#?B$?|???w???w*?,???#???w???tq ???T??? ???tq ???

scanning hidden files …

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Completion time: 2008-07-11 14:17:59

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-07-11 12:17:12

Pre-Run: 25,875,623,936 bajtów wolnych

Post-Run: 26,835,349,504 bajtów wolnych

122 — E O F — 2008-07-09 08:22:43

(huber2t) #4

otwórz notatnik i wklej

Z menu Notatnika -> Plik -> Zapisz jako -> Zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą Fix.reg

Uruchom ten plik, uruchom ponownie komputer

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!

(Adamo1592) #5

Twoja wiadomość zawiera 867734 znaków. Maksymalna dozwolona liczba znaków to 60000.

Masz link do tego na wrzucaj.pl na PM.

(huber2t) #6

W raporcie jest czysto

Powinno być ok:)