Trojan Goldun


(Perla1982) #1

MAM takiego trojana

TR/Spy.Goldun.ML

oto mój log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:51:15, on 2006-12-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\System32\sistray.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Business Inkjet 1000\Toolbox\mpm.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Dosprn\DOSprn.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.2\program\soffice.exe

C:\DOCUME~1\KSIGOW~1\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis_199.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nettax.com.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [SiS Tray] C:\WINDOWS\System32\sistray.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SiS Windows KeyHook] C:\WINDOWS\System32\keyhook.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPWT myPrintMileage Agent] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Business Inkjet 1000\Toolbox\mpm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gemstrmw] C:\WINDOWS\system32\gemstrmw.exe /r

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Startup: DOSprn.lnk = C:\Program Files\Dosprn\DOSprn.exe

O4 - Startup: OpenOffice.org 1.1.2.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.2\program\quickstart.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1147848570921

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{33440057-7E40-47AD-BB54-CEF0A19DE5A1}: NameServer = 194.204.152.34,157.158.1.3

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4D6D8080-D4F0-4126-BA89-4A10571880B9}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5757B4C4-E83E-410B-95F2-71AF385B01F0}: NameServer = 195.72.150.2

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{33440057-7E40-47AD-BB54-CEF0A19DE5A1}: NameServer = 194.204.152.34,157.158.1.3

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{33440057-7E40-47AD-BB54-CEF0A19DE5A1}: NameServer = 194.204.152.34,157.158.1.3

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: AntiVir Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Service (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: InCD File System Service (InCDsrv) - AHEAD Software - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

(Joan Sunshine) #2

Log jest czysty, zrób pełen skan EWIDO po update, wyrzuć wszystko, co znjadzie.

I napisz, w jakiej lokalizacji ten trojan jest wykrywany :slight_smile:


(Perla1982) #3

chwilke to potrwa, ale nie umiem uruchomic internetu, podczas próby włączenie przeglądarki Internet Explorer w tym momencie wyskakuje mi komunikat że znalazł TR/SPY.GOLDUN.ML w C: program files/inexplorer.exe


(Joan Sunshine) #4

Ściągasz narzędzie KillBox, zaznaczasz Delete on Reboot, potem klikasz All Files i wklejasz do pola Full Path of File to Delete ścieżki:

C:\Program files\inexplorer.exe

Klikasz X i reset sysa. :slight_smile: